Disputas: Stig Haugsbø Anderssen

Stipendiat Stig Haugsbø Andersson skal forsvare sitt PhD-prosjekt: Skadeforebygging i elitehåndball.

Informasjon

Dato

26. juni

Sted

NIH, aud. Innsikt

Tid

kl.10:00

Om

Belastningsskader i relasjon til skulder er vanlig i idretter med mye aktivitet over skulderhøyde (badminton, baseball, volleyball og håndball). Dette PhD prosjektet har til hensikt å undersøke effekten av et forebyggingsprogram på utbredelsen av skulderproblemer blant elitehåndballspillere.

Les mer om prosjektet her!

Bedømmelseskomité

  • Professor May Arna Risberg, Norwegian School of Sport Sciences, chairperson
  • Associated professor Ann Cools, Ghent university, Belgium
  • Associated professor Martin Hägglund, Linköping university, Sweden

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

What is and how do we measure load in athletes? What is the relationship between workload and injury in team sports?

13.00 – 16.00            Disputas