Disputas: Sophie Steenstrup

Sophie Steenstrup ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, forsvare sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): "Head injuries in FIS World Cup alpine skiers, snowboarders and freestyle skiers - Epidemiology and video analyses of head impact injury mechanisms".

Informasjon

Dato

16. april

Sted

NIH, aud. Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Sophie er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøyskole i 2011. Sophie har selv vært aktiv alpinist og hobby-snowboardkjører, og er spesielt interessert i skadeforebygging innen ski og snowboard.

Prosjektet, som er veiledet av professor Roald Bahr og professor Tron Krosshaug, har 2 hovedformål:

1. Kartlegge omfanget av hodeskader hos World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

2. Kartlegge hodeskademekanismer og årsaker til hodeskader i denne utøvergruppen

Her kan du lese mer om prosjektet.

Program

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100:

Do musculoskeletal injuries among elite male and female athletes differ with respect to prevalence, risk factors, and the effectiveness of preventive measures?

Disputas: kl. 1300 – 1600

Bedømmelseskomité

Første opponent: Hans-Christer Holmberg, professor, Midt Svenske Universitet, Östersund, Sverige

Andre opponent: Veit Senner, professor, Tekniske Universitet, München, Tyskland

Leder: Kari Bø, professor, Norges idrettshøgskole

Praktisk informasjon

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!