Disputas: Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett

Ph.D.-student ved SCP og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, Siv Gjesdal har levert sin avhandling: Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners oppførsel og motivasjonskvalitet.

Informasjon

Dato

31. oktober

Sted

NIH, Aud Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Gjesdal ønsker å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. 

Her kan du lese mer om prosjektet

Komite:

Leder:
Professor Anne Marte Pensgaard, Norwegian School of Sport Sciences.
Opponenter:
1. opponent Professor Chris Harwood, Loughborough University
2. opponent Professor Martyn Standage, University of Bath

Program

10.15 – 11.00 Prøveforelesning

13.00 – 16.00 Disputas