Disputas: Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett

Ph.D.-student ved SCP og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, Siv Gjesdal har levert sin avhandling: Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners oppførsel og motivasjonskvalitet.

Informasjon

Dato

31. oktober

Sted

NIH, Aud Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Gjesdal ønsker å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. 

Her kan du lese mer om prosjektet

Komite:

Leder:
Professor Anne Marte Pensgaard, Norwegian School of Sport Sciences.
Opponenter:
1. opponent Professor Chris Harwood, Loughborough University
2. opponent Professor Martyn Standage, University of Bath

Program

10.15 – 11.00 Prøveforelesning

Scholars have long studied motivational phenomena, concepts, and dynamics to better understand the different goals, distinct motives, and varying social contexts that differentially predict key sport outcomes. In this talk:

  1. review the main contributions of your work to this broad literature (i.e., what do they add to the "big picture");
  2. discuss how the theoretical variables and associations translate to "real world" coaching practice;
  3. address what implications exist for coach education and sport psychology practitioners working in teams, and
  4. consider what future applied research stems from your work.

13.00 – 16.00 Disputas