Disputas: Mats Hordvik

Stipendiat Mats Hordvik har levert sin avhandling: Developing as a teacher educator. Using self-study of teacher education practices as a pedagogy for professional development: A rhizomatic consideration.

Informasjon

Dato

14. mai

Sted

NIH, auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Komite:

  • Professor Marit Sørensen, Norwegian School of Sport Sciences, leder
  • Professor Kari Smith, University of Science and Technology, 1.opponent
  • Associate professor Tim Fletcher, Brock University, Canada, 2.opponent

Her kan du lese mer om prosjektet. 

Program

10.15 – 11.00 Prøveforelesning:

Aligning beliefs and actions in teaching and teacher education.

13.00 – 16.00 Disputas

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle.