Disputas: Kristin Vindhol Evensen

PhD-student ved SKP Kristin Vindhol Evensen har levert sin avhandling: "Give me a thousand gestures. Embodied meaning and severe, multiple disabilities in segregated special needs education".

Informasjon

Dato

28. februar

Sted

NIH, aud. Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Komite

Leder:
Professor II Finn Skårderud
Opponenter:
Professor Helena Hemmingsson, Stockholm universitet. Specialpedagogiska institutionen
Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen, Avd. helsefag, Inst. for helse og samfunn, UiO

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

Kommunikasjon og muligheter for samspill med barn med omfattende multippel funksjonshemning - hva sier forskningslitteraturen?

13.00 – 16.00            Disputas