Disputas: Affected by Movement

Laura Souminen Ingulfsvann disputerer med sin avhandling: Affected by movement – a qualitative exploration of 10-year-old children’s experiences from a school-based physical activity intervention.

Informasjon

Dato

19. november

Sted

Norges idrettshøgskole - auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Avhandlingen er en del av Active, Smarter Kids (ASK) – en intervensjonsstudie som ble gjennomført i Sogn og Fjordane fylke i skoleåret 2014-2015. Totalt 57 skoler ble randomisert i intervensjonsgrupper og kontrollgrupper. Studien benyttet en rekke delstudier, de fleste med et kvantitativt design.

Ingulfsvanns materiale er basert på feltarbeid ved fire av skolene, og bringer fram kunnskap om barns bevegelse fra barnas verden (intervjuer) og fra observasjonsmateriale i læringsmiljøer.

Veileder

Gunn Helene Engelsrud

Bedømmelseskomité

  • Professor Sigmund Loland, NIH, leder
  • Professor Eva Alerby, Luleå University of Technology, Sverige
  • Professor Pirkko Markula, Universitetet i Alberta, Canada

Program

Kl. 10.15 - 11.00: Prøveforelesning:

"Discuss pedagogical and didactical approaches that facilitate children's meaningful movement experiences in a school setting.'

Kl. 13.00 – 16.00: Avhandlingsforedrag med etterfølgende diskusjon

Praktisk informasjon

Åpent for alle.
Velkommen!