Seminar: Fysisk aktivitet og mental helse

Velkommen til avslutningsseminar for forskningsprosjektet: FAFOLK - fysisk aktivitet for livskvalitet.

Informasjon

Dato

15. mai

Sted

Auditorium A

Tid

kl.10:00

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes i vår nye kantine. Seminaret forgår på engelsk. Det er satt av tid til spørsmål etter hvert foredrag.