Disputas: Håvard Hamarsland

Stipendiat Håvard Hamarsland skal forsvare sitt Ph.d-prosjekt om melkeprotein og styrketrening.

Informasjon

Dato

13. desember

Sted

NIH, aud. A

Tid

kl.10:15

Om

Formell tittel: 

Effekten av styrketrening og supplementering med ulike melkeproteiner på endringer i muskelmasse hos yngre og eldre (Effects of strength training and supplementation with different milk proteins on regulation of muscle mass in young and elderly).

Les mer om prosjektet her.

Komite:

Lex Verdijk, PhD, Assistant Professor, Human Movement Sciences, NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Maastricht University

Arild Rustan, Professor, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap , Universitetet i Oslo

Leder av komiteen: Førsteamanuensis Trine Stensrud, Norges idrettshøgskole

 

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

 "The role of mitochondrial dysfunction in sarcopenia".

13.00 – 16.00            Disputas