Disputas: Gro Jordalen

Stipendiat Gro Jordalen skal forsvare sin avhandling om sammenhengen mellom ulike typer motivasjon og evner for selvregulering hos utøvere i tiden fra de starter med idrett til de når elitenivå.

Informasjon

Dato

18. august

Sted

Auditorium A, NIH

Tid

kl.10:15

Om

PhD student ved Gro Jordalen har levert sin avhandling: Development of Excellence in Young Norwegian Athletes: The Interaction between Motivation and Self-Regulation.

Her kan du lese mer om prosjektet. 

Komite:

Professor Marit Sørensen, Norwegian School of Sport Sciences, chairperson
Professor Jacques Forest, The Université du Québec à Montréal
Senior lecturer Paul Anthony Davis, Umeå Universitet

Hovedveileder; Professor Pierre-Nicolas Lemyre, NIH
Biveileder; Professor Natalie Durand-Bush, University of Ottawa

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

"After exiting the arena: Sustaining self-regulation and maintaining
motivation in life after sport." (note: use alternative theories to SDT)

13.00 – 16.00            Disputas