Disputas: Anders Aandstad

Stipendiat Anders Aandstad skal forsvare sin ph.d.-avhandling om fysisk form og fysisk aktivitet i Heimevernet.

Informasjon

Dato

26. oktober

Sted

NIH

Tid

kl.10:15

Om

Formell tittel:

Fysisk form og fysisk aktivitet i Heimevernet – en tverrsnitts- og metodestudie.

Fysisk form er en viktig egenskap hos soldater, ettersom militært arbeid kan være fysisk krevende. Det finnes relativt mye kunnskap om fysisk form og fysisk aktivitet hos heltidssoldater, mens reservesoldater i mindre grad er studert. For å kunne måle og tolke data om fysisk form på en god måte er det viktig at målemetodenes reliabilitet og validitet er kjent. Denne type metodestudier er derfor også nødvendige.

Les mer om prosjektet her.

Program

10.15 – 11.00 Prøveforelesning

13.00 – 16.00 Disputas med diskusjon

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle.