Kontakt NIH

Her kan du finne kontaktinformasjon om NIH og alle høgskolens ansatte.

Besøksadresse:

Sognsveien 220

Postadresse:

Norges idrettshøgskole
Postboks 4014 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Fakturaer:

Send faktura til NIH

E-fakturaadresse: 971526033

Organisasjonsnummer: 971526033

Telefon sentralbord:

+47 23 26 20 00

E-post:

postmottak@nih.no 

Kontakt:

Send e-post direkte til: