Bestillings- og fakturabetingelser

Her finner du informasjon om bestillinger og fakturaer for Norges idrettshøgskole.

Bestillings- og fakturabetingelser

 1. Bestillinger til leverandører skal gå igjennom NIH bestillingssystem.
 2. NIH skal motta ordrebekreftelse på alle bestillinger omgående.
 3. Pris skal være avtalt på forhånd mellom partene og skal inkludere frakt og andre kostnader.
 4. Fakturering skal skje med betalingsbetingelser minimum per 30 dager.
 5. NIH skal motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.
 6. Faktura skal merkes med ordrenummer (eller bestillerkode når bestillingen unntaksvis ikke går igjennom bestillingssystemet, som for eksempel ved reiser).
 7. Feil og mangler ved faktura vil medføre at fakturaen blir returnert.
 8. Fraktbrev (pakkseddel) og vareforsendelse skal tydelig merkes med ordrenummer og intern mottaker/adresse.

Ordrebekreftelse

NIH skal motta ordrebekreftelse på alle bestillinger omgående.

Pris

Pris skal være avtalt på forhånd mellom partene og skal inkludere frakt og andre kostnader.

Betalingsbetingelser

Fakturering skal skje med betalingsbetingelser minimum per 30 dager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering har skjedd og korrekt utfylt faktura er mottatt.

Faktura

NIH tar ikke lenger imot papirfakturaer, men skal kun motta inngående fakturaer elektronisk i elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er 971 526 033.

Det skal utstedes en faktura per bestilling, samlefaktura aksepteres ikke med mindre annet er avtalt. Fakturagebyr, purregebyr eller andre gebyrer aksepteres ikke.

Merking av faktura

Bestilling av varer og tjenester skal som hovedregel gjøres via vårt elektroniske bestillingssystem. Det blir da generert et ordrenummer som skal påføres i EHF-feltet «/Invoice/OrderReference/ID».

For bestillinger som gjøres utenfor bestillingssystemet skal faktura påføres en 4-sifret bestillerkode i EHF-feltet «/Invoice/BuyerReference» («Kjøper ref.»). Om bestillerkode ikke er oppgitt – be om bestillerkode fra bestiller før fakturering.

Det er viktig at kun 4-sifret bestillerkode påføres i feltet «Kjøpers ref.», da tolkningen gjøres maskinelt. Bestillers navn må fremgå av fakturaen — ikke i de to ovennevnte felter — men i annet egnet område.

Mangler og feil ved faktura

Feil og mangler på faktura vil medføre at fakturaen blir returnert. Faktura må være korrekt før den er å anse som mottatt av NIH.

Merking av forsendelse

Fraktbrev (pakkseddel) og vareforsendelse skal tydelig merkes med bestillers navn, bestillingsnummer (ordrenummer) og intern mottaker/adresse.

Fakturaadresse

Fakturaadresse i EHF-formatet (elektronisk handelsformat) er det samme som organisasjonsnummeret for alle organisasjoner i Norge. For NIH er elektronisk fakturaadresse derfor: 971 526 033.

Bestillerkoder

Bestillerkoder skal brukes når man bestiller reiser eller når man unntaksvis ikke kan bruke bestillingssytemet.

 • Leverandør må legge koden inn i feltet for "Deres ref." på faktura.
 • Koden er en elektronisk adresse og ved feil koding vil ikke fakturaen nå fram dit den skal.

Sentrale posteringer

 • 1000 – KRISTIAN SOLLESNES

Rektorat

 • 1001 - INGUN MARIE BJØRKELUND

Direktør

 • 1002 - INGUN MARIE BJØRKELUND

Kommunikasjon

 • 1500 - KAREN CHRISTENSEN

Servicetorget

 • 1501 - ANNE WESTGÅRD ANMARKRUD

Felles PØ

 • 1600 - KRISTIAN SOLLESNES

Økonomi - regnskap

 • 1601 - TORE BROHOLT
 • 1602 - MATHIAS BROWN ANDERSON HIPPE
 • 1603 - 
 • 1604 - SIRI STANDNES
 • 1606 - HARALD NICOLAY KNUDTZON

Eiendom

 • 2000 - BALAKUMAR GNANALINGAM
 • 2001 - KJELL ARILD BAKKEN
 • 2004 - HANS-EIRIK HASVOLLSETER-JENSEN
 • 2007 - TORE SUNDBY

Studieavdelingen felles

 • 2200 - ANJA RYNNING VEUM

Studieseksjonen

 • 2201 - GRETHE NILSEN
 • 2203 - KAROLINE OFTEDAL
 • 2204 - ANNETTE HILDE

IT

 • 2400 - JIHAD FARHAT
 • 2401 - TERJE BERNTSEN
 • 2402 - KATO KASTET
 • 2403 - HANS OLAV KROGSÆTER

AFB

 • 2600 - KRISTIAN SOLLESNES
 • 2601 - GRO STYRMO
 • 2602 - KAJA STENE

Bibliotek

 • 2603 - TURID MIDTBØ
 • 2604 - ELIN ELISABETH HECKER

Institutt for fysisk prestasjonsevne

 • 5100 - BEATE KRISTENSEN

Institutt for idrettsmedisinske fag

 • 5200 - SOLVEIG SUNDE
 • 5201 - TONE ØRITSLAND

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

 • 5300 - KRISTIN ANDERSEN
 • 5500 - LENE RØE

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier

 • 5400 - ODDBJØRN ALSTAD