Åpningstider ved NIH

Normal åpningstid er mandag - fredag fra kl 08.00 - 22.00, lørdag og søndag kl 09.00 - 18.00.

Hovedinngang og lesesal på NIH
Norges idrettshøgskole Foto: NIH

I perioden f.o.m. 3. juli og t.o.m. 7. august har NIH åpent:

Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Normale åpningstider fra 8. august.

Norges idrettshøgskole har ulike anlegg og tjenester med ulike åpningstider. 

Servicetorget er betjent:

  • mandag-fredag 08.00-22.00 
  • lørdag/søndag 09.00-18.00
Vakttjenesten bemanner servicetorget ettermiddag/kveld og helg:
  • I perioden 15. september - 14. mai:
    Mandag - fredag: 15.45 - 22.00 og lørdag - søndag: 9.00 - 18.00
  • I perioden 15. mai - 14. september
    Mandag - fredag: 15.00 - 22.00 og lørdag - søndag: 9.00 - 18.00

Avvik fra normale åpningstider ved ferier og høytider vil framkomme i høyre kolonne.

Utleie

Alle anlegg ved NIH for utleie følger åpningstidene i servicetorget. 

Biblioteket

Her kan du lese om bibliotekets åpningstider

NIH Spiseri / Kantinen

Åpningstider:

  • Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

 Les mer om menyen og tilbud fra NIH Spiseri