Toppkamp - ny idrett

Som Nordens ledende institusjon innen idrettsvitenskapelig forskning, og med visjonen "Kunnskap i bevegelse" har vi utviklet en helt ny idrett, Toppkamp.

Hvorfor en helt ny idrett?
Vi ble nysgjerrige på hva som skal til for å lage en helt ny idrett, hvor vanskelig er det og hva trengs. Høsten 2017 startet vi derfor prosjektet «ny idrett», der formålet var å utvikle en ny idrett. Det viste seg å være utfordrende oppgave ettersom de fleste idretter allerede er utprøvd.

Teamet fokuserte på breddeidrett fremfor toppidrett. Samtidig har de ivaretatt ulike aspekter, fra teknisk utførelse og regler, til hvordan man kan gjøre idretten tilgjengelig og publikumsvennlig – alt forankret i forskning og kunnskap. Resultatet ble en ny idrett som kan tas i bruk på alle nivå. 

Teamet

Fra venstre: Jørgen Bjørn, bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi, Hedda Helene Bertsen, doktorgradsstipendiat innen idrettspsykologi, Ida Hesjedal, bachelor i trening, helse og prestasjon, Vitaly Berg, master i kultur og samfunn, og Bjarne Rud, førsteamanuensis innen fysisk prestasjonsevne


• Flaggbæreren skal komme seg til topps så raskt som mulig.
• Flaggbæreren må stå i ro og vifte med flagget helt til en på laget
berører flagget.
• Det laget som først får to av sine spillere til toppen og som
berører flagget først, får 1 poeng og vinner omgangen.
• Dersom ingen flagg når toppen innen 3 minutter blir det
uavgjort - null poeng i omgangen.
• 1-2 minutt pause mellom omgangene slik at evnt ny taktikk kan
diskuteres.
• Det kan være taktisk lurt å skifte ut flaggbæreren mellom hver
omgang.

Kamper kan avgjøres på ulike måter
• Kampen avgjøres for eksempel etter best av 3 omganger.
• En kamp kan gjennomføres på tid hvor flagget skal fraktes så
mange ganger til toppen som mulig i løpet av 10 minutt. Flest
poeng etter 10 minutter vinner.

Regler
1. Slag og spark er ikke tillatt.
2. Kontakt mot andres ansikt eller lugging i hår er ikke tillatt.
3. Flaggbæreren er fredet på toppen av haugen, dvs at motspiller
ikke har lov til å berøre verken flagget eller flaggbæreren.
4. Flaggbæreren på hvert lag må meldes inn til dommer før kamp
start.
5. I offisiell kamp er maksgrensen 14 spillere på banen under
kampen (7 per lag).
6. Det er tillatt med 5 innbyttere.
7. Brudd på regel 1 og 2 fører til utvisning og spilleren må derfor stå
over neste omgang.


Det ble håndplukket en ekspertgruppe bestående tre studenter, en førsteamanuensis og en doktorgradsstipendiat. De representerte fagområdene idrettsmedisin, fysisk prestajonsevne, coaching og idrettspsykologi og kultur og samfunn. De tre studentene tar henholdvis bachelor i trening, helse og prestasjon, trenerrollen og idrettspsykologi og master i kultur og samfunn (bygger på bachelor i Sport Management/idrett og samfunn)

Hva er Toppkamp?
Toppkamp er en lagidrett, hver kamp gjennomføres med to lag.
Idretten er en kombinasjon av lek og fysisk aktivitet med vekt på
kondisjon, styrke og spenst. Toppkamp kan utøves både vinter og
sommer, men egner seg best vinterstid ettersom man er i direkte
kontakt med underlaget i rask hastighet.
Lagene konkurrerer mot hverandre, med det mål å komme raskest
opp en bakke/haug og vifte med flagget uten at motstanderen får
tak i flagget. Idretten er inspirert av ”kongen på haugen,” ”Capture
the flag” og ”Smuglere”.

Utførelse
Man trenger en forholdvis bratt bakke eller en haug ettersom poenget er å erobre haugen/toppen. Dette gir også gode forutsetninger for å få maksimal effekt av kondisjon og styrke. I forkant deler man gruppen inn i like store lag basert på antall. Hvert lag får utdelt et tøystykke som benyttes som ”flagg”. Lagene bestemmer hvem på gruppen som skal bære flagget (skjult for motstanderen) og deretter frakte dette til topps.
Lagene konkurrerer om å komme rasktest opp haugen/bakken
uten å bli fratatt sitt flagg. Det gjelder å få sitt flagg til toppen av
haugen først, og at en lagspiller så raskt som mulig berører flagget
på toppen. Poeng gis kun når lagspilleren berører lagets flagg på
toppen av bakken/haugen.

Spenningen
Spenningen i idretten ligger i få sitt flagg til toppen av haugen først,
og at en lagspiller så raskt som mulig berører flagget på toppen.
Den som har flagget blir ikke avslørt før han eller hun faktisk er på
toppen. Flagget holdes skjult i en lomme. Idretten krever videre godt
lagspill og våkne øyne ved at man hele tiden prøver å stoppe alle
på det motsatte laget i å nå toppen, samtidig som man prøver å gi
lagets flaggbærer fri ferdsel opp til toppen.

Lag
Vi anbefaler tre-ti personer per lag, men her må man se an hvor
bred bakken/haugen er. For mange spillere kan resultere i møljetendens.