For deltakere i ungKan3-oppfølging

Oppfølgingen vil inkludere deltakere som var 9 år i ungKan1, som ble fulgt opp i ungKan2 da de var 15 år og som nå er mellom 20-22 år. Formålet med ungKan3-oppfølging er å øke kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form utvikler seg over tid.

Hvis du var med i den forrige oppfølgingsstudien i 2011 vil du igjen bli invitert til å delta på ungKan3-oppfølging i 2018.