”UngKan3” – en kartleggingsundersøkelse av fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og unge i Norge

I samarbeid med Folkehelseinstituttet skal Norges idrettshøgskole i 2017/18 for tredje gang gjennomføre en kartlegging av fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge i Norge. Et landsrepresentativt utvalg av 3000 barn og unge i 1.-, 4.- og 10.-trinn skal delta i undersøkelsen.

I 2005-06 og 2011 ble den første (ungKan1) og andre (ungKan2) landsomfattende undersøkelsen av fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge gjennomført. Resultatene fra disse studiene har vært sentrale i arbeidet med å målrette og evaluere innsatsen for å øke graden av fysisk aktivitet i befolkningen. Barn og unge er en prioritert målgruppe i det helsefremmende arbeidet, og foreliggende undersøkelse vil gi oss ny verdifull informasjon om barn og unges aktivitetsvaner, samt kunnskap om hvordan disse har utviklet seg de siste årene. Resultatene fra undersøkelsen vil bli oppsummert i en rapport fra Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet.