Resultater fra ungKan1

Helsedirektoratet arbeider for å fremme folkehelsen og bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Helsedirektoratet har et ansvar for å følge utviklingen i fysisk aktivitet i befolkningen, gi råd om fysisk aktivitet og samhandle med andre sektorer. God dokumentasjon er viktig for utformning, oppfølging, evaluering og videreutvikling av politikken i de ulike sektorene.

Her finner du rapporten fra ungKan1.