Informasjon om ungKan3-oppfølging

Fra 2018 skal det gjennomføres en oppfølgingsstudie (ungKan3-oppfølging) som vil inkludere deltakere som var 9 år i ungKan1 og som ble fulgt opp i ungKan2 da de var 15 år og som nå er mellom 20-22 år. 

Formålet med ungKan3-oppfølging er å kunne øke kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form utvikler seg over tid (fra barndom, ungdom og til voksen alder).