Kartleggingsundersøkelse av fysisk aktivitet hos barn og unge

Hensikten med ungKan-undersøkelsene er å kartlegge fysiske aktivitetsvaner i et representativt utvalg av barn og unge i Norge. UngKan er utført ved to anledninger tidligere, i 2005-2006 og 2010-2011, og nå skal vi i gang med en ny kartlegging av 6-, 9- og 15-åringer, ungKan3.