Norges første Skravlekopp-høgskole

Norges idrettshøgskole er første høgskole i Norge som tar i bruk den såkalte Skravlekoppen. Hensikten er å øke oppmerksomheten på fellesskap, inkludering og raushet blant studenter.

NIHs Skravle-studenter synes Skravlekoppen var et flott initiativ

Skravlekoppen er et tiltak initiert av Studentstyret ved Norges idrettshøgskole. Med seg på laget har de fått høgskolens SiO-kantine som er studentenes sosiale samlingsplass. Her kan studentene hente seg en fysisk kopp, Skravlekoppen, fylle den med varm drikke, og samtidig signalisere at de er åpne for nye bekjentskaper og en god prat.

Skravlekoppen er et samarbeid mellom studentstyret, studentkantinen SiO og ledelsen ved NIH. Fra venstre Olav Skrudland, leder av studentstyret, Leman Ismailovska, avdelingsleder NIH Spiseri, Lars Tore Ronglan, rektor NIH, og Tony Danielsen, studentstyret

 

Studentforeningene slår en kamp for Skravlekoppene og er gode ambassadører for et raust og inkluderende studentmiljø


Sosialt verktøy for inkludering og raushet blant studenter

- I lys av Shot-undersøkelsen håper vi at Skravlekoppen kan bidra til et enda mer inkluderende miljø blant studentene. Norges idrettshøgskole er kjent for sitt unike studiemiljø, men også blant oss finnes det studenter som ønsker å bli kjent med flere. Alle trenger noen å prate og le sammen med. For oss en Skravlekoppen et symbol på inkludering og at det alltid er plass til flere ved kantinebordet, sier Olav Skrudland, leder av studentstyret ved NIH.

En fullsatt kantine under lanseringen av Skravlekoppen


Idrett og fellesskap

Mange studenter flytter fra venner og familie når de starter sine studieløp. Urovekkende mange føler seg ensomme og har vansker med å passe inn i nye miljøer og finne nye venner.
- Idrett handler om inkludering og fellesskap. For oss er det derfor nærliggende å ta i bruk Skravlekoppen som et sosialt verktøy for å vise at vi bryr oss om, er rause med og nysgjerrige på hverandre. "I bevegelse" er vårt slogan og det overfører vi i denne sammenheng til å skravle med hele kroppen. Med det vil vi signalisere at et anerkjennende smil, et inviterende vink og åpenhet for nye venner og bekjentskaper kan bety mye, sier rektor Lars Tore Ronglan.

Studentene synes Skravlekoppen var et flott initiativ. I anledning lanseringen var det gratis kaffe og boller. 

Studentene blir glad av å skravle

 

Skravlekoppen er et initiativ av artisten Venke Knutson med den hensikt å forebygge ensomhet og psykisk helse.