Reiser

Følg med på regler og råd fra myndighetene.

Fly i luften
Foto: Shutterstock

Følg med på oppdatert informasjon på fhi.no

Innreise til Norge
Utreise til Norge

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/