Smitte og karantene

Her finner du kontaktinformasjon og generell informasjon rundt hva du bør gjøre ved smitte eller karantene.

Hovedinngang NIH
Foto: NIH

Spørsmål og meldinger om smitte eller karantene

Alle spørsmål om smitte og karantene fra studenter sendes til 
student-smittesporing@nih.no.  Alle andre kan kontakte beredskap@nih.no.  

Sentralbordet 23 26 20 00 - åpent hverdager 08:00 - 22:00 og helger 09:00 - 18:00.

 

Retningslinjer ved mulig smitte, bekreftet smitte og karantene

 

Jeg tror jeg er smittet

Dersom du mistenker at du er smittet bør du teste deg. Det finnes ulike måter å teste seg på:

 1. Ta koronasjekken
 2. Ring fastlegen din eller legevakta 116117. 
 3. Ta en hurtigtest
  Det finnes en rekke ulike private aktører som tilbyr hurtigtest. Dette koster cirka 1000 kroner, og du får vanligvis svar innen 30 minutter.
 4. Ta en selvtest
  SiO Helse har opprettet teststasjoner på UiO og OsloMet og tilbyr gratis testing av covid-19 for alle SiO-studenter og ansatte. I tillegg til testing av covid-19 for deg som mistenker at du er smittet, tilbyr de selvtest for symptomfrie beboere på Kringsjå Studentby. Selv om svaret er negativt er ikke dette en garanti for at du ikke har smitte og du må fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

På nettsidene til Oslo kommune , eller den kommunen du tilhører, finner du i tillegg praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg.

Folkehelseinstituttets råd ved mistanke om smittet:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer).
 • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Test deg for koronavirus, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.

Jeg har tatt koronatest

 • Hvis du har testet deg fordi du har fått symptomer på koronavirus er hovedregelen at du skal holde deg hjemme til du har fått svar på testen.

 • De du bor med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.

 • Hvis du er i pålagt karantene og har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans) skal du følge reglene for isolasjon. Reglene for isolasjon er strengere enn karantene. De du bor sammen med skal være i karantene fram til du har fått svar på prøven.
 • Hvis du har tatt testen uten at du har symptomer på korona og uten at du har vært utsatt for smitte, behøver du ikke å holde deg hjemme til du har fått prøvesvar.  

Jeg har testet positivt på covid-19 test

Hvis testen viser at du har koronavirus, skal du, ihenhold til retningslinjer fra FHI, i isolasjon. Svar på testen finner du på HelseNorge.no

Kommunen vil ringe deg for å gjøre det vi kaller for “smittesporing” for å stanse smitten. Alle du bor med og alle som du har vært nært sammen med må da i karantene.  

Rutiner ved positiv selvtest

Det er satt opp teststasjoner flere steder i Oslo hvor studentene kan gjennomføre en selvtest. Dersom denne testen viser seg å være positiv går studenten i isolasjon til ny fullverdig test foreligger. 

Ved positivt svar på selvtesten må du gå i isolasjon og melde fra til Oslo Kommune at du har testet positivt på antigentest. Ring 21 80 21 82, trykk først tastevalg 2 deretter tastevalg 1. Dersom du deler felleskjøkken eller bad med andre må du kontakte SiO Kundeservice på 22 85 32 00 slik at du kan få isolasjonsbolig. Kontakt også NIH på epost, beredskap@nih.no. eller ses@nih.no

I perioden mellom positiv selvtest og fullverdig testresultat må NIH vurdere smittesituasjonen ihht retningslinjer fra FHI. Dersom den smittede studenter har deltatt i undervisning med andre studenter og ansatte, blir disse varslet og anmodet om å gå i karantene og teste seg så snart som mulig. 

Dersom studenten tester positivt også på den fullverdige testen, vil vedkommende bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam som iverksetter tiltak og informerer studentene som er berørt.

Ved negativt svar er ikke dette en garanti for at du ikke har smitte og du må fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

Rutinene våre knyttet til selvtesting er godkjent av bydelsoverlegen.

Akutt sykdom
Ved akutt sykdom hos deg selv eller noen nær deg, ring nødtelefonen 113. 

Karantene og isolasjon

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Mange snakker om ventekarantene. Hva er det?
Ventekarantene gjelder dem i samme husstand som en som har vært i nærkontakt med en smittet. Hvis en student blir påvist smittet, må medstudenter i karantene og deres familier i ventekarantene. Ventekarantene gjelder frem til nærkontakten har fått negativt svar på første test.

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • For nærkontakt: Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
 • Alle som kan ha vært utsatt for smitte med covid-19 siste 10 dager, bør teste seg, se Testkriterier
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer.

Les mer om detaljene rundt karantene og isolasjon på Folkehelseinstituttet.

For generell informasjon om korona, ring helsetelefonen 815 55015 eller Oslo kommunes korona-telefon 21 80 21 82 

Les mer om smitte og hygiene her. 

 Nyttige lenker: