Jobbe hjemmefra og smittevernregler på campus

OPPDATERT 26. februar: Påbud om arbeid hjemmefra hvis det er mulig.

Student studerer
Foto: Shutterstock
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.

På NIH gjelder følgende:

 • Alle ansatte skal, hvis stillingens ansvar og innhold gjør det praktisk mulig, arbeide hjemmefra.
  Unntak gjelder for: 
  • Ansatte med forsknings- og undervisningsoppgaver som krever at man er på campus for å kunne gjennomføre på en forsvarlig/tilfredsstillende måte
  • Ansatte som jobber på laboratorier (lab-ingeniører etter avtale med instituttleder)  i servicetorg, biblioteket, studieadministrasjon, med renhold og i relasjon til bygning/drift.
  • Ansatte som av arbeidsmiljømessige årsaker har vansker med å jobbe hjemmefra. Leder gjør en særskilt vurdering i slike tilfeller.

Ledelsen vil ut fra behov være til stede på NIH i en viss utstrekning.

 • Møter gjennomføres digitalt.
 • All teoretisk undervisning vil være digital frem til påske. 
 • Fysisk oppmøte kun ved praktisk undervisning (ute og inne) og egentrening knyttet til denne, samt opplæring i laboratorier og laboratorieøvelser i mindre grupper.
 • Bruk av munnbind ved praktisk undervisning. Undervisere vil få utdelt munnbind, studentene må ta med egne.
 • Campus er åpent, inkludert bibliotek og lesesaler.
 • Svømmehall og treningssenter er stengt for alt utenom timeplanfestet undervisning.

Bruk av  munnbind

Vi oppfordrer sterkt til bruk av munnbind i fellesområdene på campus.

Det er påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.  Dette gjelder også på NIHs campus dersom ansatte og studenter ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Bruk av adgangskort på bibliotek og lesesal

Vi innfører bruk av adgangskort for å komme inn på biblioteket og lesesalen som en hjelp ved eventuell smittesporing.