Jobbe hjemmefra

OPPDATERT 7. august: Alle medarbeidere er velkommen til NIH

Student studerer
Foto: Shutterstock

Mange er opptatt av NIHs policy når det gjelder tilstedeværelse på campus vs. arbeid hjemmefra. Før sommerferien var vi tydelige på at vi ønsket mer tilstedeværelse på campus.

Smittesituasjonen i Oslo var da under kontroll. Det er den fortsatt til tross for en viss økning som konsekvens av gjenåpning.

Vi ønsker å følge FHIs vurderinger for bruk av hjemmekontor og følger tett med på råd fra Oslo kommune og også på hva andre utdanningsinstitusjoner praktiserer. 

Ved NIH er vi i den heldige situasjonen at vi har god plass, og de aller fleste har egne kontorer/arbeidsplasser med god avstand. Alle medarbeidere er derfor velkommen til NIH.

Vi anser fysisk tilstedeværelse som viktig av flere årsaker, samtidig som vi støtter opp om kontaktreduserende tiltak, spesielt med tanke på å unngå kollektivtrafikk i rushtiden om mulig.

Ikke alle har stillinger hvor oppgavene kan utføres hjemmefra, og mange har ansvar og oppgaver som krever daglig tilstedeværelse. Vi har tro på at ansatte i dialog med sin leder finner hensiktsmessige, fleksible og forutsigbare løsninger på kombinasjonen av tilstedeværelse og arbeid hjemmefra gjennom arbeidsuka. 

For at vi fortsatt skal kunne holde spiserom og kaffemaskiner åpne, er det viktig at alle som er på NIH forholder seg til retningslinjene om å holde avstand, og ikke å lage/smøre på mat i fellesrommene.