Jobbe hjemmefra og smittevernregler på campus

OPPDATERT 6. november: Påbud om arbeid hjemmefra hvis det er mulig.

Student studerer
Foto: Shutterstock
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.

På NIH gjelder følgende:

  • Alle ansatte skal, hvis stillingens ansvar og innhold gjør det praktisk mulig, arbeide hjemmefra. Ledelsen vil ut fra behov være til stede på NIH i en viss utstrekning.
  • Møter gjennomføres digitalt.
  • Teoretisk undervisning gjennomføres digitalt.
  • Bruk av munnbind ved praktisk undervisning. Undervisere vil få utdelt munnbind, studentene må ta med egne.
  • Campus er åpent, inkludert bibliotek og lesesaler.
  • Svømmehall og treningssenter er stengt for alt utenom tinmeplanfestet undervisning.

Bruk av  munnbind

Det er nå påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Dette gjelder også på NIHs campus dersom ansatte og studenter ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

SiO vil fra torsdag 29. oktober kreve munnbind for alle som skal handle i kantina. Dette betyr at både ansatte og studenter bør ha munnbind tilgjengelig.

Bruk av adgangskort på bibliotek og lesesal

Vi innfører bruk av adgangskort for å komme inn på biblioteket og lesesalen som en hjelp ved eventuell smittesporing.