Info - Studenter

OPPDATERT 4. JANUAR: All ordinær undervisning blir digital fram til og med 19. januar. Campus holdes fortsatt åpen. Ikke møt på campus om du er syk - test deg, hold 1 m, vask hender og kontaktflater.

Student leser i bibliotek
Foto: Pexels/Polina Zimmerman
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.
 1. Bygget er åpent for ansatte og studenter i åpningstide
  F.o.m 3. august: 08.00-22.00 mandag - fredag og 09.00-18.00 lørdag - søndag.
 2. NIH treningssenter er stengt for ansatte og studenter. 
 3. Du må bruke adgangskort for tilgang til biblioteket og lesesalen.
 4. Du må bruke munnbind på campus når 1 m avstand ikke kan holdes.
 5. Påbud med bruk av munnbind i kantina, når du handler og til og fra spiseplass.

Oppdateringer

Meldinger sendt studenter 04.01.21

All ordinær undervisning blir digital fram til og med 19. januar. Campus holdes fortsatt åpen.

Regjeringen har besluttet at all ordinær undervisning skal være digital fram til og med 19. januar 2021 – se pressemelding herLenker til en ekstern side.. Det legges til grunn at arbeidslivspraksis gjennomføres så langt det er mulig i denne perioden. Mer informasjon om løsninger for praktisk undervisning (aktivitetsundervisning, lab o.l.) i denne perioden vil om kort tid komme fra faglærer via Canvas.

NIH vil fortsatt være åpen med tilsvarende restriksjoner som før jul når det gjelder bruk av bibliotek og lesesal. Kantinen vil mest sannsynlig ikke åpne før etter 18. januar. ​​​​​​​Saler og haller kan ikke benyttes til egentrening i denne perioden.

 

Noen å snakke med

Mange studenter sliter i denne vanskelige tiden. SiO Helse legger til rette for at de som ønsker, raskt får en samtale på video https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-medLenker til en ekstern side.

Korona påvirker studier, jobb, vennskap, kjærlighet og alt annet som har plass i livet ditt, og det er naturlig å ha behov for å dele tanker og bekymringer. Studentsamskipnaden SiO har flere tilbud om du har behov for noen å snakke medLenker til en ekstern side., og det samme har studentpresteneLenker til en ekstern side.

 

Hold kontakten med andre studenter

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk så kan dere støtte hverandre faglig og sosialt på nett. Bruk verktøyene vi har for å komme i kontakt med hverandre på Zoom eller Office 365.

 

Følg smittevernrådene

NIH oppfordrer alle studenter og ansatte til å holde seg hjemme om de føler seg syke, og ellers følge helsemyndighetens smittevernråd:

 • Hold minst én meters avstand til andre
 • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming

Les mer om smittevernrådene på sidene til HelsedirektoratetLenker til en ekstern side.

Meldinger sendt studenter 06.11.20

NIH ønsker å gjennomføre mest mulig aktivitetsundervisning på campus.

Statsråd Aasheim i KD ønsker ikke å stenge ned campuser, men mye undervisning må foregå digitalt framover. Statsråden er samtidig opptatt av at universiteter og høgskoler vektlegger å ta vare på studentene sine i en krevende situasjon med mye digital undervisning. Nye anbefalinger fra regjeringen og Oslo kommune medfører likevel at beredskapsledelsen ved NIH strammer inn retningslinjene for aktiviteter på campus. Nye retningslinjer gjøres gjeldende fra og med mandag 9. november kl. 08.00.

 • All teoretisk undervisning som er timeplanlagt i klasserom/auditorier skal gjennomføres digitalt ut høstsemesteret. Det gjelder også obligatorisk undervisning.
 • All aktivitetsundervisning kan gjennomføres som planlagt i eksempelvis treningssenteret, svømmehall, idrettshall, salene, lab og utendørs.
  • Både ansatte og studenter skal bruke munnbind i all innendørs aktivitetsundervisning og bør bruke munnbind i aktivitetsundervisning utendørs i situasjoner hvor det er vanskelig å holde 1 m avstand.
  • Kravet om 80% eller 100% oppmøte mykes opp i perioden fram til jul. Studenter med selv milde symptomer og studenter i karantene skal ved praktisk undervisning holde seg hjemme og gi beskjed til emneansvarlig/underviser
  • Sjekk timeplanen og canvas for oppdatert oversikt over undervisning.
 • Muntlig eksamen skal gjennomføres digitalt ut høstsemesteret.
 • Praktisk metodisk eksamen kan gjennomføres som planlagt.

I tillegg så stenger NIH svømmehallen og treningssenteret for all aktivitet som ikke er timeplansfestet undervisning/eksamen. Det betyr at treningssenteret og svømmehallen ikke lenger er åpent for egentrening for studenter og ansatte. Alle fritidsaktivieteter i regi av GiGass og NIHI må avlyses ut november i tråd med nye retningslinjer frå Oslo kommune.

Vi ønsker samtidig å presisere at campus er åpen for studenter selv om mye undervisning nå gjennomføres digitalt.

 

Nyhetssak 28.10.20

NIH strammer inn retningslinjene for gjennomføring av undervisning som følge av nye anbefalinger fra Oslo kommune  

UH-sektoren oppfordres til å gjennomføre undervisning digitalt hvor dette er praktisk mulig. Beredskapsledelsen ved NIH har med bakgrunn i denne klare anbefalingen besluttet stramme inn omfanget av undervisning med fysisk oppmøte på NIH. Følgende justering av undervisning med fysisk oppmøte gjøres gjeldene fra mandag 2. november:

 1. All teoretisk undervisning uten obligatorisk oppmøtekrav skal gjennomføres digitalt
 2. All praktisk undervisning (aktivitetsundervisning, friluftsliv, lab etc.) med obligatorisk oppmøtekrav gjennomføres som planlagt med fysisk oppmøte på NIH
 3. Teoretisk undervisning med obligatorisk oppmøtekrav gjennomføres som planlagt

Vi understreker at Campus er åpen for studenter på alle studieprogram.

Planlagt teoretisk undervisning uten krav om obligatorisk oppmøte vil gjøres om til digital undervisning. Timeplanen vil bli oppdatert før helgen og du må følge med på informasjon fra emneansvarlig/foreleser i Canvas.

Nyhetssak 27.10.20

Byrådet i Oslo og regjeringen la i går fram innstramminger av smitteverntiltak.

På NIH vil følgende gjelde fra når det er praktisk mulig å gjennomføre og senest innen 28. oktober:

 • Det er nå påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand. Dette gjelder også på NIHs campus dersom ansatte og studenter ikke kan opprettholde minst én meter avstand.
 • SiO vil fra og med torsdag 29. oktober kreve munnbind for alle som skal handle eller oppholde seg i kantina. Dette betyr at både ansatte og studenter må ha munnbind tilgjengelig.
 • Anbefalt bruk av munnbind ved praktisk undervisning. Undervisere vil få utdelt munnbind, studentene må ta med egne.
 • Alle ansatte skal, hvis stillingens ansvar og innhold gjør det praktisk mulig, arbeide hjemmefra. Ledelsen vil ut fra behov være til stede på NIH i en viss utstrekning.
 • Møter gjennomføres digitalt.
 • Vi innfører bruk av adgangskort for å komme inn på biblioteket og masterlesesalen som en hjelp ved eventuell smittesporing.
 • Anlegget inkludert treningssenter, svømmehall og bibliotek holdes åpent.

Onsdag 28. oktober skal statsråden ha møte med utdanningsinstitusjonene. Det kan komme andre tiltak knyttet til digital undervisning i etterkant av dette møtet.

NIH kommer med en sterk henstilling til alle studenter om å gjøre seg kjent med smittevernstiltakene som gjelder nasjonalt og skjerpede tiltak for Oslo.

Alle studenter bes gjøre seg kjent med og følge opp øvrige tiltak som framkom på gårsdagens pressekonferanser:

 

Nyhetssak 24.9.20
Studenter og ansatte ved studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing

SiO Helses teststasjoner er lokalisert på Blindern og OsloMet. Studenter og ansatte ved alle studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing.

Testingen på Blindern foregår ute på Fredrikkeplassen. På OsloMet har vi en mobil teststasjon for testing mandag, onsdag og fredag. Teststasjonene er tydelig merket og lette å kjenne igjen.

Ved manglende ledig time, kan man også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon. SiO Helses teststasjoner er et supplement til Oslo kommunes testtilbud.

Les mer på SiO.no ->

Influensavaksine

Som følge av nye retningslinjer fra helsemyndighetene er influensavaksinen i år forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember.

Vi har lagt ut oppdatert informasjon her...

Kontakter

Dersom du er student på NIH og har spørsmål for eksempel om hvordan koronaviruset innvirker på studier, send e-post til ses@nih.no.