Info - Studenter

OPPDATERT 16. juni: Gjenåpning av campus, trinn 3. I dag, 16. juni, starter trinn tre av gjenåpningen av Oslo kommune og tilhørende åpning av campus.

Student leser i bibliotek
Foto: Pexels/Polina Zimmerman
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.

Melding 16. juni

I dag 16. juni, starter trinn tre av gjenåpningen av Oslo kommune. Følgende endringer trer i kraft fra klokken 12:00:

• Oppfordring om bruk av munnbind inne på NIH oppheves.

• To-meters avstand reduseres til én meter.

• Lokale begrensinger for idrettsaktiviteter, innendørs og utendørs, fjernes.

• Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser

• Utendørs tillates 200 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

• Smitteverntiltak og antallsbegrensninger for treningssenteret, svømmehall, haller, og saler fjernes. Følgende gjelder frem til 25. juni kl 15:00;

Treningssenteret
Mulighet for egentrening innenfor åpningstidene 08-21 på hverdager og 09-17 i helgene.

Svømmehall
Studenter kan benytte hallen til egentrening. Booking via TimeEdit utgår. Nærmere info om booking kommer så raskt det er avklart.

Hall og saler
Studenter kan drive egentrening i haller og saler.

Følgende regler gjelder fortsatt:

 • Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi videreføres.
 • Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport videreføres.

NIH holder stengt fra 25. juni frem til og med 1. august. Studenter har tilgang på bibliotek, lesesaler og kollokvierom frem til de leverer sin masteroppgave 30. juni.

Se åpningstider for biblioteket i denne perioden.

Normale åpningstider fra og med mandag 2. august.

 

Melding 26. mai

I dag, 26. mai, starter trinn to av gjenåpningen av Oslo Kommune. For NIH er det viktig å prioritere de studentene som snart skal opp til PM-eksamen. Det betyr at svømmehallen, treningssenteret, idrettshallen og de ulike salene vil være forbeholdt undervisning og nødvendig egentrening for å kunne gjennomføre eksamen på best mulig måte. Til høsten håper vi derimot å kunne åpne opp bredt, ettersom vaksineringen rulles ut og smitten reduseres ytterligere i befolkningen.

Nedenfor følger informasjon knyttet til bruk av de ulike anleggene:

Treningssenteret

Mulighet for egentrening innenfor åpningstidene 08-21 på hverdager og 09-17 i helgene. Undervisning og egentrening ifm PM-eksamen prioriteres. Sjekk derfor ledig tid i Time Edit.  

Pga. smittesporing må alle bruke eget kort og registrere seg med QR-kode for å komme inn i senteret. Kun 50 personer kan trene samtidig, og maks. varighet på treningen er 60 min. Garderobene er ikke åpne for bruk.

Retningslinjene finner dere her.

Svømmehall

Bruk av svømmehallen og garderober gjelder i all hovedsak undervisning og egentrening for førsteårsstudentene som skal opp til eksamen.

Booking av egentrening skjer via Canvas (oppsatte tider). Det betyr at annen egentrening og familiesvømming starter opp først etter sommeren.

Svømmehallen er åpen t.o.m 25.juni.

Hall og saler

Undervisning og egentrening relatert til gjennomføring av PM-eksamen prioriteres. Egentrening innendørs skal skje individuelt, og ikke i grupper, ihht kommunes smittevernregler.

 Registrering med QR-kode

Studentene må registrere seg med QR-kode ved treningssenteret, lesesal, bibliotek, undervisningsrom og tilgjengelige saler/idrettshall hvor det skjer aktivitetsundervisning eller egentrening.

Selvtest

Studentene oppfordres til å ta selvtest i god tid før ankomst til campus og undervisning. Selvtesten er et tilbud til symptomfrie studenter hvor hensikten er å oppdage såkalt skjult smitte.

De kan hentes på Servicetorget i åpningstiden 08:00-22:00 på hverdager og 09.00-17.00 lørdag og søndag. Dette er også et tilbud ansatte som har direkte kontakt med studenter kan benytte seg av.

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

Melding 21. mai

På dagens pressekonferanse med byråd Raymond Johansen ble det klart at trinn to av gjenåpningen kan starte fra og med 26. mai.

For NIHs ansatte og studenter betyr det følgende endringer:

1: Mulighet for egentrening på treningssenteret innenfor åpningstidene 08:00-22:00. Gjeldende smittevernregler for Oslo kommune må overholdes, dvs. minst 1-meters avstand og god hygiene. Det vil komme krav om maks antall personer som kan oppholde seg samtidig i senteret. Nærmere informasjon vil komme.

2: Sosiale sammenkomster innendørs med anviste seteplasser er tillatt for inntil 20 personer. Sosiale sammenkomster utendørs er tillatt for 30 personer uten faste tilviste plasser (og 50 personer ved faste tilviste plasser). Det betyr at det kan planlegges for avslutninger med de ulike studieprogrammene.

Fortsatt digital undervisning

Til tross for at det åpnes opp for fysisk undervisning, er det tidligere besluttet at all teoriundervisning gjennomføres digitalt resten av semesteret.

 Gjeldende smitteverntiltak

 • Campus er åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom).
 • Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus må holde minimum en-meters avstand. Vi anmoder om bruk av munnbind under bevegelse fra et sted til et annet og når avstand ikke kan opprettholdes.
 • Pågående ph.d.-/studentprosjekter kan foregå i begrenset utstrekning. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Lab-undervisning er tillatt. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.
 • For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.

 Registrering med QR-kode

Studentene må registrere seg med QR-kode ved treningssenter, lesesal, bibliotek, undervisningsrom og tilgjengelige saler/idrettshall hvor det skjer aktivitetsundervisning.

Selvtest

Studentene oppfordres til å ta selvtest i god tid før ankomst til campus og undervisning. Selvtesten er et tilbud til symptomfrie studenter hvor hensikten er å oppdage såkalt skjult smitte.

De kan hentes på Servicetorget i åpningstiden 08:00-22:00 på hverdager og 09.00-17.00 lørdag og søndag. Dette er også et tilbud ansatte som har direkte kontakt med studenter kan benytte seg av.

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her

Melding 28. april

I tråd med handlingsrommet gitt i covid-19 forskriften, og i samråd med bydelsoverlegen, har beredskapsledelsen besluttet å åpne opp ytterligere med tilrettelegging for innendørs praktisk undervisning i aktivitetsfag.

Undervisning/gruppeundervisning skal gjennomføres i mindre grupper på opptil 10 studenter uavhengig av hva som er timeplanfestet. Nærmere informasjon vil komme fra emneansvarlige i canvas.

For at dette kan gjennomføres forsvarlig og ihht smittevern, så må dere alle være deres ansvar bevisst med hensyn til å bli hjemme ved symptomer, ha lav terskel for å teste dere (benytt dere av selvtestene som er tilgjengelig9, og holde avstand når dere er på campus.

QR-kode ved ankomst til campus

Det er påbud om registrering (QR kode) på lesesal, bibliotek og undervisningsrom og tilgjengelige haller. Det er viktig at studentene registrerer seg fortløpende. Hensikten er at vi ved eventuelle smittetilfeller sørger for at kun de som har vært i såkalt nærkontakt blir pålagt karantene.

Selvtest før ankomst
I forkant av undervisningen oppfordrer vi studentene til å ta selvtest. Disse skal tas hjemme i god tid i forkant av undervisningen. Viser til personlig melding formidlet i Canvas 28. april. Selvtestene hentes på Servicetorget i åpningstiden 09:00-15:00. Selvtesten er et tilbud til symptomfrie studenter hvor hensikten er å oppdage såkalt skjult smitte.

Gjennomføring av smittevernskurs

Alle studenter som møter opp på campus er pålagt å gjennomføre smittevernskurs (E-læring).

Gjeldende smitteverntiltak

 • Campus er åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt.
 • Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus må holde 2 meters avstand. Vi anmoder om bruk av munnbind under bevegelse fra et sted til et annet og når avstand ikke kan opprettholdes.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt resten av semesteret.
 • Pågående ph.d.-/studentprosjekter kan foregå i begrenset utstrekning. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det åpnes opp for lab-undervisning f.o.m 10. mai. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det vil fortsatt ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/idrettssaler m.m)

Kontakt student-smittesporing@nih.no ved eventuell smitte.

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

 

Melding 19. april

 Beredskapsledelsen har, i tråd med handlingsrommet gitt i covid-19 forskriften, åpnet opp for utendørsaktivitet og svømmeundervisning med egentrening.

På spørsmål om hvorvidt NIH skal åpne ytterligere opp ser vi behovet for å balansere mulighetene for delvis gjenåpning gitt av KD med de gjeldende restriksjonene for Oslo kommune. Beredskapsledelsen har derfor besluttet å la gjeldende føringer gjelde frem til 1. mai.

Hvilke føringer som blir gjeldende for mai måned når det gjelder tilrettelegging for innendørs praktisk undervisning med oppmøte, vil bli besluttet og formildet i midten av uke 17.

Vi minner om at undervisning/gruppeundervisning må gjennomføres i mindre grupper på mellom 8-12 studenter uavhengig av hva som er timeplanfestet.

QR-kode og selvtest
Denne uken vil det være påbud om registrering (QR kode) på lesesal og bibliotek. Dette vil etter hvert også være gjeldende i samtlige undervisningsrom. Det er viktig at studenter registrerer seg fortløpende. Hensikten er at vi ved eventuelle smittetilfeller sørger for at kun de som har vært i såkalt nærkontakt blir pålagt karantene.

Det åpnes etter hvert opp for muligheten til å ta gratis selvtest ved ankomst til campus. Dette gjøres i en egen utleveringsstasjon. Samtlige studenter vil få utdelt et kitt på to selvtester som kan tas med noen dagers mellomrom. Selv om NIH oppfordrer til å ta testen, er det viktig å påpeke at dette er et frivillig tilbud.

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

Melding 16. april

På bakgrunn av UH-sektorens møte med Kunnskapsdepartementet i dag, fredag 16. april tar vi i bruk handlingsrommet som er gitt i  covid-19 forskriften, kapittel 5a, § 16f:
Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og som er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

I tett dialog med FL har beredskapsledelsen besluttet å ta denne forskriften i bruk på følgende emner/områder:
- svømmetrening og egentrening (FKI219 + IDR114)

- all utendørsaktivitet/undervisning ihht oppsatt timeplan

Informasjon om undervisning vil ble oppdatert av fagansvarlig i det enkelte emnerom i canvas.

Undervisning/gruppeundervisning må gjennomføres i mindre grupper på mellom 8-12 studenter uavhengig av hva som er timeplanfestet. Endringene er gjeldende fra mandag 19. april og vil gjelde inntil annen beskjed blir gitt ihht smittevern i kommunen.

Vi planlegger for tilrettelegging for praktisk undervisning innendørs fra og med onsdag 21. april. Nærmere informasjon om hvorvidt dette vil være mulig vil bli gitt mandag 19. april da beredskapsledelsen har behov for nærmere avklaring ihht covid-19 forskriften og retningslinjer for smittevern.

 

QR-kode og selvtest
Fra og med uke 16 vil det være påbud om registrering (QR kode) på lesesal og bibliotek. Dette vil etter hvert også være gjeldende i samtlige undervisningsrom. Det er viktig at studenter registrerer seg fortløpende. Hensikten er at vi ved eventuelle smittetilfeller sørger for at kun de som har vært i såkalt nærkontakt blir pålagt karantene.

I løpet av uke 16 vil det også bli påbudt med selvtest for studenter som har krav om fysisk oppmøte. Denne er gratis og tas ved ankomst på NIH. Informasjon vil bli gitt ved ankomst og i Canvas/nih.no

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

Melding 14. april

Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse 13. april så foreligger det lettelser i nasjonale smittetiltak. Det nasjonale tiltaksnivået åpner opp for undervisning i mindre grupper (8-12).

Raymond Johansens redegjorde imidlertid i en pressekonferanse 14. april,  at Oslo kommune fortsatt har økt smittetrykk og derfor opprettholder 2-meters regelen. Dette gjelder frem til 29. april.

Gjeldende tiltak:

 • Campus er åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt.
 • Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus må holde 2 meters avstand til 29.4. Vi anmoder om bruk av munnbind under bevegelse fra et sted til et annet og når avstand ikke kan opprettholdes.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt resten av semesteret.
 • Det planlegges for fysisk oppmøte i praktisk undervisning fra og med mandag 19. april. Nærmere informasjon vil komme fra emneansvarlige i canvas.
  NIH deltar i møte med Kunnskapsdepartementet fredag 16. april, og vil ut fra dette ta en endelig avgjørelse om hvorvidt det skal åpnes opp for fysisk oppmøte i praktisk undervisning. Oppdatert informasjon vil sendes ut til studenter fredag ettermiddag/kveld.
 • Pågående ph.d.-/studentprosjekter og timeplanfestet ferdighetstrening kan foregå i begrenset utstrekning. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det vil fortsatt ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/idrettssaler m.m)

Fremover vil det være påbud om registrering (QR kode) på lesesal og bibliotek. Dette vil etter hvert også være gjeldende i samtlige undervisningsrom. Det er viktig at studenter registrerer seg fortløpende. Hensikten er at vi ved eventuelle smittetilfeller sørger for at kun de som har vært i såkalt nærkontakt blir pålagt karantene.

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

---------------------------------------------------------------------------------

Based on the government's press conference on April 13, national infection measures will be eased. The national level of measures opens up for teaching in small groups (8-12).

However, Raymond Johansen's stated in a press conference on April 14 that Oslo still has high rates of infection and therefore maintains the 2-meter rule. This applies until April 29.

Current measures:

 • Campus is open for study and learning activities (reading rooms, library, canteen, colloquium room, teaching room and group room). Social gatherings are not allowed.
 • All students and staff staying on campus must keep a distance of 2 meters until April 29. We request the use of face masks while moving from one place to another and when distance cannot be maintained.
 • All theory teaching is carried out digitally for the rest of the semester.
 • It is planned for physical attendance in practical teaching from Monday, April 19.

More information will come from those responsible for the subject in canvas.

NIH will participate in a meeting with the Ministry of Education and Research on Friday, April 16, and will based on this make a final decision on whether to open up for physical attendance in practical teaching. Updated information will be sent out to students on Friday afternoon / evening.

 • Ongoing PhD / student projects and scheduled skills training can take place to a limited extent. The head of department and course coordinator coordinates.
 • It will still not be possible to self-train for students or employees in NIH's premises (strength rooms / sports halls, etc.)

In the future, it will be mandatory for registration (QR code) for the reading room and library. This will eventually also apply in all classrooms. It is important that students register continuously. The purpose is that in the event of an infection, we ensure that only those who have been in so-called close contact are imposed quarantine

Melding 7. april

Gjeldende smittetiltak forlenges ut uke 15

Med bakgrunn i Bent Høies kunngjøring om forlengelse av de nasjonale tiltakene til 14.april, og statsministerens redegjørelse i dag 7. april, har beredskapsledelsen besluttet å forlenge smitteverntiltakene ut uke 15.

Presisering av gjeldende tiltak:

 • Campus er åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt.
 • Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus må holde 2 meters avstand. Vi anmoder om bruk av munnbind under bevegelse fra et sted til et annet og når avstand på 2 meter ikke kan opprettholdes.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt ut uke 15. Planlagt aktivitetsundervisning gjøres digital, utsettes eller avlyses. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.

Det vil bli gjort unntak for studier og emner der studieprogresjon er avgjørende, i første rekke gjelder dette orientering og bachelor friluftsliv i uke 15.

 • Serveringstilbudet i kantinen er fortsatt stengt
 • Pågående ph.d.-/studentprosjekter og timeplanfestet ferdighetstrening kan foregå i begrenset utstrekning. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det vil fortsatt ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/idrettssaler m.m)
 • NIH er stengt for innendørs bruk, men kan nå leie ut for utendørs aktivitet. Dette gjelder for organisert idrett i grupper for barn og unge under 20 år. Grupper på maks 10 personer så lenge alle kan holde en meters avstand til enhver tid. 

Dersom du lurer på noe rundt smitte eller karantene, se her.

 Vi kommer med nærmere informasjon for kommende undervisningssituasjon i løpet av onsdag 14. april.

 Melding 24. mars

Som følge av den britiske mutanten av coronaviruset, er smitteverntiltakene ved NIH strammet inn. Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus må holde 2 meters avstand. Det anmodes på det sterkeste om bruk av munnbind under bevegelse fra et sted til et annet og når avstand på 2 meter ikke kan opprettholdes.

Campus vil fortsatt være åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom), inntil videre, i henhold til gjeldende regelverk i Oslo kommune.

All undervisning er digital ut uke 14, altså til og med søndag 11. april.

Vi kommer med nærmere informasjon rundt undervisningssituasjonen så snart vi vet noe mer, og senest i begynnelsen av uke 14.

Mistenker du smitte eller er i karantene? Bli kjent med hva du bør gjøre, https://www.nih.no/informasjon-om-koronaberedskap/kontakter-koronavirus/

 ---------------------------------------

As a result of the British coronavirus mutant, NIH's infection control measures have been tightened. All students and staff who stay on campus must keep a minimum distance of 2 meters. The use of a face mask while moving from one place to another and when a minimum distance of 2 meters cannot be maintained is strongly requested.

Campus will continue to be open for study and learning activities (reading rooms, library, canteen, colloquium room, teaching room and group room), until further notice, in accordance with current regulations in the city of Oslo. All classes are digital until week 14, up to and including Sunday, April 11.

We will provide further information about the teaching situation as soon as we know something more, and no later than the beginning of week 14. Do you suspect infection or are in quarantine? Get to know what you should do, https://www.nih.no/en/nih---information-about-coronavirus-actions/contacts---corona-outbreak/

 

 

Melding 19. mars

Beredskapsledelsen har i dag besluttet å åpne opp campus fra mandag 22. mars i uke 12.

Vi har per dags dato ikke fått beskjed om flere studenter eller ansatte med påvist covid-19, og åpner opp campus ihht gjeldende smittevernregler mandag 22. mars.

Følgende gjelder:

 • Campus åpner for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt. Bruk munnbind i fellesområdene på campus, og hold 1 meters avstand.
 • Serveringstilbudet i kantinen er fortsatt stengt inntil videre
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt i uke 12 og uke 14. Planlagt aktivitetsundervisning gjøres digital, utsettes eller avlyses. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.
 • Pågående ph.d.-/studentprosjekter og timeplanfestet ferdighetstrening kan foregå i begrenset utstrekning. Instituttleder og emneansvarlig koordinerer.
 • Det vil fortsatt ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/idrettssaler m.m)
 • NIH er stengt for innendørs bruk, men kan nå leie ut for utendørs aktivitet fra mandag 22. mars. Dette gjelder for organisert idrett i grupper for barn og unge under 20 år. Grupper på maks 10 personer så lenge alle kan holde en meters avstand til enhver tid. 

Nærmere informasjon om undervisning for uke 15 vil komme i begynnelsen av uke 14.

Vi anbefaler alle symptomfrie studenter om å benytte seg av SiO tjeneste om gratis selvtest. Hensikten er å bidra til å avdekke skjult smitte og redusere smittespredning. Selvtest kan hentes på Kringsjå Torg mellom mandag-fredag 12-18.

Les her hva du gjør dersom du tester positivt på en fullverdig test 

------------------------------------------------

The emergency management team has today decided to open up the campus from Monday, March 22 in week 12.

 As of today, we have not been notified of more students or employees with positive covid-19 tests, and will open up the campus in accordance with current infection control rules on Monday, March 22.

 The following applies:

 • Campus opens for study and learning activities (reading rooms, library, canteen, colloquium room, teaching room and group room). Social gatherings are not allowed. Wear a face mask in common areas on campus, and keep a distance of 1 meter.
 • The serving offer in the canteen is still closed until further notice
 • All theory teaching is carried out digitally in week 12 and week 14. Planned activity teaching is done digitally, postponed or canceled. Students will receive information from course coordinators via Canvas.
 • Ongoing PhD / student projects and scheduled skills training can take place to a limited extent. The head of department and course coordinator coordinates.
 • It will still not be possible to do self-training for students or employees on NIH's premises (strength rooms / sports halls, etc.)
 • NIH is closed for indoor use, but can now be rented for outdoor activity from Monday, March 22. This applies to organized sports in groups for children and young people under 20 years of age. Groups of a maximum of 10 people as long as everyone can keep one meter away at all time.

 Further information about teaching for week 15 will come at the beginning of week 14.

 We recommend all asymptomatic students to use the SiO service for free self-testing. The purpose is to help detect hidden infection and reduce the spread of infection. Self-test can be picked up at Kringsjå Torg between Monday-Friday 12-18. Read here what you do if you test positive on a full-fledged test

Meldinger 16. mars

Onsdag kl. 16.28

En av våre ansatte har testet positivt for covid-19.

 I samråd med Bydelsoverlegen har NIH besluttet å stenge campus fra og med onsdag 17. mars kl 08:00 til og med søndag 21. mars. Begrunnelsen for nedstengning henger sammen med forsvarlig drift av vår campus som ikke er mulig kommende dager med bakgrunn i smitte og karantene blant ansatte i kritisk viktige stillinger i Eiendomsavdelingen.

Den ansatte er satt i isolasjon. NIH har i den anledning anmodet alle nærkontakter, dvs. de som jobbet sammen med smittet ansatt forrige tirsdag, om å gå i karantene og teste seg umiddelbart. Dette er vanlig smittevernpraksis og i henhold til sentrale retningslinjer. Vedkommende og nærkontaktene vil bli fulgt opp av bydelens smitteteam og NIH.

Nedstengning av campus betyr;

 • Campus er stengt. Det betyr at studentene ikke vil få tilgang til bygget.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt. Planlagt aktivitetsundervisning må enten gjøres digital, utsettes eller avlyses. Dette gjelder frem til etter påske. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.
 • Pågående phd-/studentprosjekter og timeplanfestet ferdighetstrening vil utgå.
 • Biblioteket holdes stengt, men er åpent for bestilling og utlevering av litteratur, slik tidligere gjennomført. Servicetorget er behjelpelige med utlevering av bøker og utstyr, og er betjent mellom 08-15:45.
 • NIH utleie vil stenges for både innendørs og utendørs utleie

Dette er en veldig lei situasjon, men vi ser nå et økende behov for smittekontroll og forebygging av nye smittetilfeller, både blant studentene og blant ansatte.

Nedstengningen vil gjelde fra onsdag 17. mars kl 08:00 og ut uke 11, t.o.m søndag 21. mars.

1.2 Mulig stenging av campus

Vi er kjent med at samtlige UH-institusjoner i Viken nå er på øverste tiltaksnivå, noe som medfører at de fysisk må stenge sin campus.

UiO valgt å gjøre det samme, selv om ikke øverste tiltaksnivå fra Regjeringens side er innført, eller Oslo kommune har pålagt institusjonene dette.

Vi er innkalt til møte med kunnskapsministeren i løpet av dagen, og vil da få beskjed om hvordan vi som institusjon skal forholde oss.

Campus er åpen i dag, men vi kan komme i en situasjon som medfører stengt campus allerede denne uken. Ny informasjon vil komme i løpet av de nærmeste dagene.

------------------------------------------------------

We are aware that all higher education institutions in Viken district are now at the highest level of measures, which means that they have to physically close their campus. UiO has chosen to do the same, even though the highest level of action has not been introduced by the Government, or the City of Oslo has imposed this on the institutions.

We are summoned to a meeting with the Minister of Education and Research during the day, and will then be informed of how we, as an institution should proceed.

 The campus is open today, but we may find ourselves in a situation that results in the campus being closed already this week. New information will come in the next few days

1.1 Påvist smitte

En av våre studenter på BATHP gruppe 1 testet positiv på en selvtest 11. mars. NIH anmodet da alle som var i nærkontakt med studenten (medstudenter og undervisere) om å gå i selvpålagt karantene og teste seg inntil resultat fra fullverdig test av studenten foreligger. Kvelden 15. mars fikk beredskapsledelsen beskjed om at samme student har testet positivt for covid-19 på fullverdig test.

I samarbeid med smittesporingsteamet har NIH varslet nærkontaktene og underviserne om det nye testresultatet. De sitter fortsatt i karantene og er anmodet om å testes. Pårørende settes i ventekarantene inntil første test er negativ.

NIH har per 16. mars to studenter med bekreftet covid-19 og cirka 100 studenter i karantene. Berørte undervisere er også satt i karantene.

De smittede har få eller ingen symptomer. Av den grunn anbefaler vi alle symptomfrie studenter om å benytte seg av SiO tjeneste om gratis selvtest. Hensikten er å bidra til å avdekke skjult smitte og redusere smittespredning. Selvtest kan hentes på Kringsjå Torg mellom mandag-fredag 12-18.

Les her hva du gjør dersom du tester positivt på en fullverdig test.

 

One of our students at BATHP, group 1, tested positive on a self-test on March 11. NIH then asked everyone who was in close contact with the student (fellow students and teachers) to go into self-imposed quarantine and test themselves until the result of a full-fledged test of the student is available. On the evening of March 15, the emergency management team was informed that the same student had tested positive for covid-19 on a full-fledged test.

In collaboration with the infection tracking team, NIH has notified the close contacts and teachers about the new test result. They are still in quarantine and have been asked to be tested. Relatives are placed in quarantine until the first test is negative.

As of March 16, NIH have two students with confirmed covid-19 and approximately 100 students in quarantine. Affected teachers are also quarantined.

The infected have few or no symptoms. For this reason, we recommend all symptom-free students to use the SiO service for free self-tests. The purpose is to help detect hidden infection and reduce the spread of infection. Self-test can be picked up at Kringsjå Torg between 12-18, Monday to Friday. Read here what you do if you test positive on a full-fledged test.

Meldinger 13. mars

Student smittet av covid-19

En student på 1BAFKI fikk påvist covid-19 fredag 12. mars. Beredskapsledelsen og studieavdelingen ble varslet samme kveld.

Studenten har vært på undervisning med fysisk oppmøte på NIH mandag og tirsdag 8. og 9. mars.

 

Den smittede studenten sitter nå i isolasjon, og blir fulgt opp av NIH og smittesporingsteamet bydel Nordre Aker.

 

I samarbeid med smittesporingsteamet har NIH varslet alle studentene som deltok i undervisningen, samt underviserne, slik at de nå har gått i karantene. De fikk beskjed fredag 12. mars på kvelden. De skal nå testes, og pårørende settes i ventekarantene inntil første test er negativ.

  

Alle medstudentene som de siste dagene har hatt undervisning sammen med den smittede personen vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam i løpet av kort tid.

De smittede har få eller ingen symptomer. Av den grunn anbefaler vi alle symptomfrie studenter om å benytte seg av SiO tjeneste om gratis selvtest. Hensikten er å bidra til å avdekke skjult smitte og redusere smittespredning. Selvtest kan hentes på Kringsjå Torg mellom mandag-fredag 12-18.

Les her hva du gjør dersom du tester positivt på en fullverdig test.

Ingen fysisk undervisning i uke 11

På bakgrunn av smittesituasjonen på NIH (se tidligere melding i Canvas) har beredskapsledelsen besluttet å ikke ha fysisk undersvining i uke 11. Hensikten er å få kontroll på smittesporing ved smittetilfeller. Informasjon om undervisning i uke 11 vil bli gitt av emneansvarlige i Canvas.

Vi følger situasjonen tett og vil gjøre en ny vurdering mot slutten av uke 11 når det gjelder av undervisningssituasjonen i uke 12.

 

Meldinger 12. mars

SiO tilbyr nå gratis selvtest på Kringsjå studentby og oppfordrer symptomfrie beboere på Kringsjå Studentby om å ta selvtest for covid-19. Hensikten er å bidra til å avdekke skjult smitte og redusere smittespredning. Selvtest kan hentes på Kringsjå Torg mellom mandag-fredag 12-18.

Slik tar du selvtesten

Du tar selvtesten på deg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter. 

Ved positivt svar på selvtesten må du gå i isolasjon og melde fra til Oslo Kommune at du har testet positivt på antigentest. Ring 21 80 21 82, trykk først tastevalg 2 deretter tastevalg 1.

Dersom du deler felleskjøkken eller bad med andre må du også kontakte SiO Kundeservice på 22 85 32 00 slik at du kan få isolasjonsbolig.

Ved negativt svar er ikke dette en garanti for at du ikke har smitte og du må fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

Les her hva du gjør dersom du tester positivt på en fullverdig test 


SiO now offers free self-tests at Kringsjå student village and encourages asymptomatic residents at Kringsjå Student Village to take self-tests for covid-19. The purpose is to help detect hidden infection and reduce the spread of infection. Self-test can be picked up at Kringsjå Torg between 12-18, Monday to Friday.

How to take the self-test

You take the self-test yourself and read the answer on the test stick after fifteen minutes. In the event of a positive answer to the self-test, you must go into isolation and report to the City of Oslo that you have tested positive for the antigen test. Call 21 80 21 82, first press key option 2 then key option 1.

If you share a shared kitchen or bathroom with others, you must also contact SiO Customer Service on 22 85 32 00 so that you can get isolation housing. In the event of a negative answer, this is not a guarantee that you do not have an infection and you must still follow the current infection control rules.

 

Read here what you do if you test positive on a full-fledged test.

 

Meldinger sendt 1. mars

På bakgrunn av tiltakende smitte og innføring av strenge smittetiltak i Oslo kommune fra 2. mars, og med sterke anbefalinger om å unngå at for mange mennesker møtes de neste 14 dagene, er det besluttet at all teoretisk undervisning blir digital frem til påske. Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger og tilbakemeldinger fra ansatte og studenter.

Dette er en svært vanskelig situasjon og både studenter og ansatte trenger forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar smittesituasjon.

Det betyr at vi går tilbake til situasjonen slik den var fram til for en drøy uke siden:

 • All teoretisk undervisning gjennomføres digitalt frem til påske.
 • Fysisk oppmøte kun ved praktisk undervisning (ute og inne) og egentrening knyttet til denne, samt opplæring i laboratorier og laboratorieøvelser i mindre grupper.

Studenter vil få nærmere informasjon via sine undervisere i Canvas.

Presisering av gjeldende tiltak (disse vil gjelde inntil nye nasjonale eller kommunale endringer trer i kraft);

 • NIH vil fremdeles være åpen for studie- og læringsaktiviteter (lesesaler, bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt. Bruk munnbind i fellesområdene på campus, og hold 1 meters avstand.
 • Bibliotekets åpningstider
 • Serveringstilbudet i kantinen er stengt inntil videre.
   
 • Det vil ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/saler m.m)
 • NIH kan leie ut lokaler til innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 20 år

Se pressemeldingen fra Oslo kommune 28. februar


On the basis of increasing infection rate and the introduction of strict infection measures in Oslo from March 2, and with strong recommendations to avoid that too many people meet in the next 14 days, it has been decided that all theoretical teaching will be digital until Easter. The decision is made after extensive assessments and feedback from staff and students.

This is a very difficult situation and both students and staff need predictability in an otherwise unpredictable infection situation.

This means that we return to the situation as it was until just over a week ago:

 • All theoretical teaching is carried out digitally until Easter.
 • Physical attendance only for practical teaching (outside and inside) and self-training related to this, as well as training in laboratories and laboratory exercises in small groups. Students will receive further information via their Canvas teachers.

Clarification of current measures (these will apply until new national or municipal changes take effect);

 • NIH will still be open for study and learning activities (reading rooms, library, canteen, colloquium room, classrooms and group rooms). Social gatherings are not allowed. Wear a face mask in the common areas on campus, and keep a distance of 1 meter or more.
 • See the library's opening hours. 
 • The serving offer in the canteen is closed until further notice.
 • It will not be possible with self-training for students or employees in NIH's premises (strength rooms / halls, etc.)
 • NIH can rent premises for indoor and outdoor leisure activities for children and young people up to the age of 20

Meldinger sendt 19. februar 

På regjeringens pressekonferanse i dag, 19. februar, gis det lettelser for undervisning for studenter.  Lettelsene betyr at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak så lenge undervisningen foregår i mindre grupper.

Tiltakene trer i kraft 23. februar.

For NIH betyr det følgende;

 • All teoretisk undervisning vil være digital ut februar. Fra og med mandag 1. mars vil undervisning skje på campus ihht oppsatt timeplan.
 • Det åpnes opp for innendørs aktivitetsundervisning.
 • Praktisk undervisning i treningssenteret vil være tillatt. Dette gjelder ikke egentrening
 • Det vil være mulig å gjennomføre forsøk på laboratoriene.

Ledelsen ber alle studenter ta smittevern på alvor og opptre i henhold til helsemyndighetens anbefalinger. Smitteråd må overholdes også utenfor undervisningslokalene. Det innebærer å holde minst en meters avstand til andre, ikke være mange samlet på ett sted, samt sterk oppfordring til bruk av munnbind i fellesområdene.

Bord og stoler er satt opp med tanke på smittevern og skal ikke flyttes på.

Hvis vi erfarer at smittevernregler ikke overholdes, må vi stenge ned fellesarealer.

Vi oppfordrer alle studenter til å ta smittevernkurset i Canvas.

 Presisering av gjeldende tiltak (disse vil gjelde inntil nye nasjonale eller kommunale endringer trer i kraft);

 • Campus (UF-bygget) vil fremdeles være åpen for studie- og læringsaktiviteter (bibliotek, kantinen, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom). Sosiale sammenkomster er ikke tillatt.
 • Serveringstilbudet i kantinen er stengt inntil videre.
 • Biblioteket er åpen med ressurser og åpningstider i uke 7 og 8. 
 • Fra uke 8 vil masterlesesal og grupperom i det rehabiliterte byggene åpne.
 • Det vil ikke være mulig med egentrening for studenter eller ansatte i NIHs lokaler (styrkerom/saler m.m)

Se pressekonferansen fra regjeringen 19.februar. 


Ease in measures for physical education

At the government's press conference today, February 19, relief will be given for teaching to students. The relief means that students can be physically present when teaching at universities, colleges and vocational colleges with reinforced infection control measures as long as the teaching takes place in small groups.

The measures will take effect on February 23.

For the NIH, this means the following;

 • All theoretical teaching will be digital until the end of February. From Monday, March 1, teaching will take place on campus and according to the set timetable.
 • It opens up for indoor activity teaching.
 • Practical teaching in the fitness center will be allowed. This does not apply to self-training
 • It will be possible to carry out experiments in the laboratories.

NIH ask all students to take infection control seriously and act in accordance with the health authority's recommendations. Infection advice must also be followed outside the teaching premises. It means mandatory use of face masks in the common areas, stay at least one meter away from others and not be many gathered in one place.

 If we experience that infection control rules are not complied with, we must close down common areas.

We encourage all students to take the infection control course in Canvas.

 

Clarification of current measures (these will apply until new national or city changes take effect);

 • The campus (UF building) will still be open for study and learning activities (library, canteen, colloquium room, teaching room and group room). Social gatherings are not allowed.
 • The serving offer in the canteen is closed until further notice.
 • The library is open with available resources.  Opening hours in weeks 7 and 8.  From week 8, the master reading room and group rooms in the rehabilitated buildings will open.
 • It will not be possible with self-training for students or employees in NIH's premises (strength rooms / halls, etc.)
 • NIH can rent premises for indoor and outdoor leisure activities for children and young people up to the age of 20. In addition, it is still open for activity and sports outdoors for adults, often organized by gyms and sports teams.

Meldinger sendt 17. februar - versjon 2

På gårsdagens pressekonferanse (16. februar) besluttet regjeringen å oppheve alle ring-tiltakene på Østlandet.
– Dette betyr at vi ikke har egne nasjonale regler som sier at campus er stengt for studenter i Oslo, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Raymond Johansen annonserte på dagens pressekonferanse, 17. februar, en gradvis gjenåpning av Oslo. Det betyr åpning av lesesaler og bibliotek for studenter. Biblioteket vil ha noe redusert åpningstid denne og neste uke, uke 8. Se informasjon i Canvas.

Beredskapsledelsen har i den anledning besluttet å åpne UF-bygget for studentene fra og med 18. februar. Dette gjelder lesesal, kollokvierom, undervisningsrom og grupperom for selvstudier. Biblioteket og kantinen vil også åpne. Sistnevnte gjelder kun sitteplassene i kantina, og ikke serveringstilbudet fra SiO.

Masterlesesal og undervisningsrom i rehabiliterte bygg vil åpne fra og med uke 8. Ledelsen forventer at alle gjør det som er mulig for å bidra i samfunnsdugnaden for å bekjempe spredning av koronaviruset, og følger de råd og retningslinjer som gjelder for smittevern.

Utleie
Byrådet åpner opp for innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 20 år.

I tillegg åpnes det for aktivitet og idrett utendørs for voksne, gjerne organisert av treningssentre og idrettslag, så lenge man kan holde minst en meters avstand og i grupper på maks ti personer.

Digital undervisning
Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt vil være digital teoriundervisning ut februar. Nærmere informasjon om eventuelle endringer vil komme etter regjeringens pressekonferanse, fredag 19. februar.

Datainnsamling masteroppgave
Fra om med uke 8 håper vi å kunne åpne opp for forsøk  i laboratorium. Nærmere informasjon vil komme på fredag.

Aktivitetsundervisning
Først på fredagens pressekonferanse kan vi gi tydeligere informasjon rundt all aktivitetsundervisning. Vi følger med på hva som skjer og åpner opp der vi ser muligheter ihht smittevern og Oslo kommunes retningslinjer.

Ny pressekonferanse fra regjeringen er varslet vil komme fredag 19. februar.

Se pressekonferansen fra regjeringen 16 februar.

Se pressekonferanse fra Oslo kommunes pressekonferanse 17. februar


At yesterday's press conference (February 16), the government decided to repeal all the ring measures in Eastern Norway.

- This means that we do not have our own national rules that say that the campus is closed to students in Oslo, says Minister of Research and Higher Education Henrik Asheim (H).

Raymond Johansen announced at today's press conference, February 17, a gradual reopening of Oslo. This means opening reading rooms and library for students. The library will have somewhat reduced opening hours this and next week (week 8). See information in Canvas.

On that occasion, the emergency management team at NIH has decided to open the UF building for the students from February 18. This applies to reading rooms, colloquium rooms, teaching rooms and group rooms for self-study. The library and canteen will also open. The latter only applies to the seats in the canteen, and not the serving offer from SiO.

The master's reading room and teaching rooms in rehabilitated buildings will open from week 8. The management expects everyone to do what is possible to contribute to combat the spread of the coronavirus, and follows the advice and guidelines that apply to infection control.

In addition, it is open for outdoor activities and sports outdoors for adults, often organized by gyms and sports teams, as long as you can keep at least one meter away and in groups of a maximum of ten people.

Digital teaching
We point out that there will still be digital theory teaching until the end of February. Further information on any changes will come after the government's press conference on Friday, February 19.

Data collection for master's thesis
From about week 8, we hope to be able to open up for experiments in the laboratory. Further information will come on Friday.

Activity teaching
After Friday's press conference we can provide clearer information about all activity teaching. We are monitoring what is happening and open up where we see opportunities in accordance with infection control and the guidelines of the city of Oslo.

 

Meldinger sendt 17. februar

Regjeringen har åpnet for at studenter kan komme tilbake til studiestedene på universiteter og høgskoler fra torsdag 18. februar. NIH må imidlertid vente på Oslo kommune sine lokale tiltak som legges frem i dag onsdag 17. februar kl 13:00. Informasjon om tilgangen til NIH kommer derfor i løpet av ettermiddag/kveld onsdag 17. februar.

NIH vil rigge seg slik at vi er klare for en gjenåpning torsdag 18. februar, dersom Oslo kommune gir tillatelse til dette. 
Det vil i tilfelle bli en gradvis åpning hvor studenter kan benytte lesesal, undervisningsrom, grupperom og bibliotek til selvstudier.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/pressekonferanse-17-februar-klokken-13-00


The government has opened up for students to return to campuses at universities and colleges from Thursday, February 18th. However, the NIH must wait for the local measures of the City of Oslo, which will be presented today at 13:00. Information about access to NIH will come during the afternoon / evening on Wednesday, February 17th.

NIH will rig itself so that we are ready for a re-opening on Thursday, February 18th, if the City of Oslo gives permission for this. In this case, there will be a gradual opening where students can use the reading room, classroom, group room and library for self-study.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/pressekonferanse-17-februar-klokken-13-00

Meldinger sendt 10. februar

På dagens pressekonferanse (10. februar) ble det informert om at dagens tiltak fortsetter i ytterligere to uker. Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer samtidig folk til å ha håp:
– Det er sannsynlig at vi kommer ut av dette etter sommeren eller til sommeren.

Dagens tiltak om stengt campus vil fortsatt gjelde frem til 24. februar. Vi informerer fortløpende dersom det før den tid kommer nye føringer for utdanningsinstitusjoner i kategori Ring 1.

Regjeringen har åpnet opp enkelte unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Beredskapsledelsen har i den anledning besluttet å åpne opp for utendørsaktiviteter, blant annet skøyter og langrenn. Åpningen skjer fra og med mandag 15. februar, uke 7. Detaljinformasjon fra fag- og emneansvarlige vil ligge i Canvas.

Det foretas en snarlig  vurdering når det gjelder svømmeundervisning for BA- 1. studieår. Informasjon vil komme innen fredag 12. februar.

Det vil videre gjøres fortløpende vurderinger for andre innendørs undervisningsaktiviteter. En lettelse av tiltak i henhold til forskriften må skje gradvis og basert på erfaring og vurdering av smitterisiko og smittevern.

 

Se pressekonferansen fra regjeringen 10. februar.


At today's press conference (February 10), it was announced that the current measures will continue for two more weeks. Health director Bjørn Guldvog also encourages people to have hope:

- It is likely that we will come out of this after the summer or until the summer.

 Today's measures to close the campus will continue to apply until February 24. We will inform continuously with updated are new guidelines for educational institutions in category Ring 1.

 The government has opened up some exceptions from the requirement to keep the premises closed if access to the premises is crucial for students who are dependent on performing experiments or skill training that cannot be completed digitally, and this is necessary to maintain the progression in the study.

 The emergency management has decided to open up for outdoor activities, including ice skating and cross-country skiing. The opening will take place from Monday, February 15 (week 7). Detailed information from subject and course leaders will be in Canvas.

An assessment will soon be made regarding swimming lessons for the first-year students. Information will come by Friday, February 12.

 There will also be ongoing assessments for other indoor teaching activities. An ease of measures in accordance with the regulations must take place gradually and based on experience and assessment of infection risk and infection control.

 

Meldinger sendt 9. februar

På dagens pressekonferanse (9. februar) ble det informert om at dagens tiltak fortsetter ut uke 6.

– Smittesituasjonen er uoversiktlig og i rask utvikling. Det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Derfor videreføres tiltakene i stor grad, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det betyr at dagens tiltak om stengt campus og digital undervisning vil gjelde ut uka og frem til eventuelle nye føringer for utdanningsinstitusjoner i kategori Ring 1.

Detaljinformasjon fra fag- og emneansvarlige vil legges ut i Canvas.

Det er varslet pressekonferanse fra regjeringen onsdag 10. februar. Oppdatert informasjon vil komme i løpet av torsdag 11. februar.

Raymond Johansen annonserte på dagens pressekonferanse at det frem mot helgen vil bli vurdert lettelser av tiltak fra uke 7. Dette avhenger av smittesituasjonen.

– Byrådet kan ikke la smittetallene bli det eneste som styrer livene til 700 000 innbyggere i Oslo. Når stadig flere av risikogruppene blir vaksinert, grensene er stengt og vi får bedre oversikt over de nye variantene av viruset må det bety noe for hvilke tiltak vi har i byen vår. 

Les pressemeldingen fra Oslo kommune og regjeringen


Today's measures apply until the end of week 6

At today's press conference (February 9) it was announced that the current measures will continue until week 6.

- The infection situation is confusing and in rapid development. Cases of more contagious virus variants are constantly being found and there is an unknown route of transmission to several of the infected.

Therefore, the measures are continued to a large extent, says Minister of Health and Care Services Bent Høie.

This means that the current measures with closed campuses and digital teaching will apply until the end of the week, and until any new guidelines for educational institutions in category “Ring 1”.

Detailed information from subject and course managers will be published in Canvas. A press conference has been announced by the government on Wednesday, February 10. Updated information will come during Thursday, February 11.

Raymond Johansen announced at today's press conference that towards the weekend, a downgrade of measures from week 7 will be considered. This depends on the infection situation.

– The City Council can not let the infection rates be the only thing that governs the lives of 700,000 inhabitants in Oslo. When more and more of the risk groups are vaccinated, the borders are closed and we get a better overview of the new variants of the virus, it must mean something for what measures we have in our city.

Meldinger sendt 3. februar

Dagens pressekonferanse (3. februar) åpnet dessverre ikke for en gjenåpning av campus og økt grad av fysisk tilstedeværelse og undervisning. Det betyr at inneværende tiltak med stengt campus og digital undervisning gjelder frem til 10. februar (uke 6) med mindre det kommer nye føringer innen den tid. Hensikten er å få ned smitten og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg i Oslo og regionen.

På byrådets pressekonferanse (1.2) ble følgende lettelser i restriksjoner med relevans for NIH kunngjort:

NIH svømmeskole: Svømmehaller og liknende anlegg åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Utleie: Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.

Toppidretten kan gjenoppta organisert trening, og det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom under 20 år.

Følgende tiltak vil gjelde frem til 10. februar:

 • Campus holdes fremdeles stengt. Studenter vil fortsatt ikke ha adgang til bygget i denne perioden.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt.  Planlagt aktivitetsundervisning må enten gjøres digital, utsettes eller avlyses. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.
 • Det er åpnet opp for et meget begrenset antall pågående phd-/studentprosjekter og timeplanfestet undervisning/ferdighetstrening
 • Biblioteket holdes stengt, men er åpent for bestilling og utlevering av litteratur.

Det vil komme oppdatert informasjon om smittesituasjonen i begynnelsen av uke 6, eller så snart det kommer nye signaler som NIH berøres av.

Sending fra regjeringens pressekonferanse 3. februar

Informasjon om lettelser og tiltak i Oslo Kommune


Today's press conference (February 3) unfortunately did not open for a reopening of the campus and an increased degree of physical presence and teaching. This means that the current measures with closed campus and digital teaching apply until February 10 (week 6), unless there are new guidelines by that time. The purpose is to reduce the infection and prevent the infectious virus variant from spreading in Oslo and the region.

At the City Council press conference (February 1)), the following changes in the restrictions were announced, that is relevant to NIH:

NIH swimming school: Swimming pools and similar facilities will open up for school swimming, organized swimming courses and organized swimming training for children and youth up to, and including, secondary school age.

Rental: Leisure activities and sports are open to children up to, and including, middle school age, both indoors and outdoors, but cups and matches will still be banned.

Athletes, defined as “top athletes”, can resume organized training, and it opens up for organized outdoor activities for young people under the age of 20.

The following measures will apply until February 10:

 • Campus is still closed. Students will still not have access to the building during this period.
 • All theory teaching is carried out digitally. Planned activity teaching must either be done digitally, postponed or canceled. Students will receive information from course coordinators via Canvas.
 • A very limited number of ongoing PhD / student projects and scheduled teaching / skills training have been opened up.
 • The library is closed, but is open for ordering and distributing out literature.

There will be updated information about the infection situation at the beginning of week 6, or as soon as there are new signals that the NIH is affected by.

Meldinger sendt 30.01.21

På dagens pressekonferanse, 30.januar, besluttet regjeringen i all hovedsak å viderefører tiltakene for å hindre at den mer smittsomme virusvarianten sprer seg. 

Regjeringen åpner for at et fåtall studenter fra 3. februar kan komme på campus i Østlandskommunene. I pressemeldingen fra regjeringer står det: «Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studie».

For å skape forutsigbarhet i undervisningen, og tilhørende mulighet for planlegging av undervisningsopplegg, har beredskapsledelsen besluttet å videreføre tiltakene fra uke 4, til fortsatt å gjelde ut uke 5. Det betyr følgende:

 • Campus holdes stengt for studenter ut uke 5.
 • Biblioteket åpner for bestilling og henting av litteratur. Nærmere informasjon finnes i  Canvas. 
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt ut februar måned. 
 • Fysisk undervisning skjer digitalt, utsettes eller avlyses ut uke 5. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.

De studenter og forskere som vil få tilgang til å utføre forsøk i laber etc. fra 3. februar, vil motta direkte informasjon fra sitt fagmiljø. 

Ny pressekonferanse fra regjeringen avholdes 3.februar. Oppdatert informasjon til ansatte og studenter vil komme i etterkant av den .

Pressekonferanse fra regjeringen 30. januar


At today's press conference, January 30, the government decided to essentially continue the measures to prevent the more contagious virus variant from spreading.

The government allows a few students, starting February 3, to come to campus in the municipalities in the Oslo region.

The press release from governments states: "Universities, colleges and vocational colleges may make exceptions to the requirement to keep the premises closed if access to the premises is crucial for students who are dependent on performing experiments or skills training that cannot be carried out digitally, and it is necessary to maintain the progression in study”.

In order to create predictability in the teaching, and the opportunity for planning teaching, the emergency management team at NIH has decided to continue the measures from week 4, to continue to apply until week 5.

This means the following:

- Campus will be closed to students until week 5.

- The library opens for ordering and retrieving literature. Further information can be found in Canvas.

- All theory teaching is carried out digitally until the end of February.

- Physical education takes place digitally, is postponed or canceled until week 5. Students will receive information from course coordinators via Canvas.

The students and researchers who will have access to perform experiments in labs etc. from 4 February, will receive direct information from their academic environment.

A new press conference from the government will be held on 3 February. Updated information for staff and students will follow.

Ny økonomisk tiltakspakke for studenter.

Fredag 29. januar la regjeringen frem en ny, omfattende tiltakspakke for studenter.

Pakken innebærer følgende tiltak;

Tapt inntekt:

Studenter som har mistet inntekt kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26 000 kroner der 40 prosent blir omgjort til stipend, tilsvarende det ordinære studielånet. Tilbudet gjelder studenter som kan dokumentere tapt inntekt som følge av pandemien. Dokumentasjonen gjelder for perioden 16.juni 2020 til 15.juni 2021.

Nye studentjobber:

Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter.

Økt bevilgning til sosiale lavterskeltilbud og mental helse:

Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse

Les mer om studentpakken på Regjeringen.no

 

 

Meldinger sendt 27.01.21

Campus holdes stengt ut uke 5

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen vil det være behov for strenge smitteverntiltak også i uke 5, fra 1.-7. februar.

Informasjon fra helsemyndigheter, regjering og statsråden tilsier at NIH opprettholder gjeldende praksis om at følgende holdes steng ut uke 5:

 • Campus holder stengt for studenter
 • Biblioteket åpner for bestilling og henting av litteratur. Nærmere informasjon vil legges i Canvas.
 • All teoriundervisning gjennomføres digitalt ut februar måned. 
 • Fysisk undervisning gjennomføres digitalt, utsettes eller avlyses også kommende uke.
 • Forskningsprosjekter kan fortsatt ikke gjennomføres på campus, verken på laber, treningssenter eller andre lokaler. Hvis det kommer en åpning fra restriksjoner om stengt campus fra neste uke, vil vi følge disse.

Detaljinformasjon fra fag- og emneansvarlige vil legges ut i Canvas.

Det vil komme oppdatert informasjon om smittesituasjonen i begynnelsen av neste uke.

Oppdateringer

 

Pressemelding fra regjeringen 23. januar

Nyhet på regjeringen.no 26. januar 2021


 

Meldinger sendt 23.01.21

Campus stenger for all aktivitet fra lørdag 23. januar kl. 12 til mandag 1. februar stenger campus for all aktivitet.

Campus closed for all activity (See info in English below)

Studenter vil ikke ha adgang til bygget i denne perioden. All teoriundervisning gjennomføres digitalt. Igangsatt fysisk undervisning må entes gjøres digital, utsettes eller avlyses denne uka. Studentene vil få informasjon fra emneansvarlige via Canvas.

Det er lite sannsynlig at undervisning normaliseres som planlagt fra 1. februar. Ny informasjon vil komme onsdag 27. januar. 

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner.

Nyhet på regjeringen.no Lenker til en ekstern side. 23. januar 2021

In English

Campus closed for all activity

Beginning Saturday, January 23 until Monday, February 1, campus is closed for all activities.

Students will not have access to campus during this time. All theory based courses will be done digitally. All physical courses will either be done digital, postponed, or canceled this week.

Students will receive information from the course responsible in Canvas.

The chance for normalized classes from February 1 is limited. New information will come January 27.

The Government decided on January 23, in an attempt to stop the spread of the mutated virus from the UK in Nordre Follo municipality, to implement very strict restrictions in 10 municipalities in the Oslo region.

 


 

Meldinger sendt studenter 04.01.21

All ordinær undervisning blir digital fram til og med 19. januar. Campus holdes fortsatt åpen.

Regjeringen har besluttet at all ordinær undervisning skal være digital fram til og med 19. januar 2021 – se pressemelding her. Lenker til en ekstern side.. Det legges til grunn at arbeidslivspraksis gjennomføres så langt det er mulig i denne perioden. Mer informasjon om løsninger for praktisk undervisning (aktivitetsundervisning, lab o.l.) i denne perioden vil om kort tid komme fra faglærer via Canvas.

NIH vil fortsatt være åpen med tilsvarende restriksjoner som før jul når det gjelder bruk av bibliotek og lesesal. Kantinen vil mest sannsynlig ikke åpne før etter 18. januar. ​​​​​​​Saler og haller kan ikke benyttes til egentrening i denne perioden.

 

Noen å snakke med

Mange studenter sliter i denne vanskelige tiden. SiO Helse legger til rette for at de som ønsker, raskt får en samtale på video https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med. Lenker til en ekstern side.

Korona påvirker studier, jobb, vennskap, kjærlighet og alt annet som har plass i livet ditt, og det er naturlig å ha behov for å dele tanker og bekymringer. Studentsamskipnaden SiO har flere tilbud om du har behov for noen å snakke med Lenker til en ekstern side., og det samme har studentprestene. Lenker til en ekstern side.

 

Hold kontakten med andre studenter

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk så kan dere støtte hverandre faglig og sosialt på nett. Bruk verktøyene vi har for å komme i kontakt med hverandre på Zoom eller Office 365.

 

Følg smittevernrådene

NIH oppfordrer alle studenter og ansatte til å holde seg hjemme om de føler seg syke, og ellers følge helsemyndighetens smittevernråd:

 • Hold minst én meters avstand til andre
 • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming

Les mer om smittevernrådene på sidene til Helsedirektoratet.Lenker til en ekstern side.

Meldinger sendt studenter 06.11.20

NIH ønsker å gjennomføre mest mulig aktivitetsundervisning på campus.

Statsråd Aasheim i KD ønsker ikke å stenge ned campuser, men mye undervisning må foregå digitalt framover. Statsråden er samtidig opptatt av at universiteter og høgskoler vektlegger å ta vare på studentene sine i en krevende situasjon med mye digital undervisning. Nye anbefalinger fra regjeringen og Oslo kommune medfører likevel at beredskapsledelsen ved NIH strammer inn retningslinjene for aktiviteter på campus. Nye retningslinjer gjøres gjeldende fra og med mandag 9. november kl. 08.00.

 • All teoretisk undervisning som er timeplanlagt i klasserom/auditorier skal gjennomføres digitalt ut høstsemesteret. Det gjelder også obligatorisk undervisning.
 • All aktivitetsundervisning kan gjennomføres som planlagt i eksempelvis treningssenteret, svømmehall, idrettshall, salene, lab og utendørs.
  • Både ansatte og studenter skal bruke munnbind i all innendørs aktivitetsundervisning og bør bruke munnbind i aktivitetsundervisning utendørs i situasjoner hvor det er vanskelig å holde 1 m avstand.
  • Kravet om 80% eller 100% oppmøte mykes opp i perioden fram til jul. Studenter med selv milde symptomer og studenter i karantene skal ved praktisk undervisning holde seg hjemme og gi beskjed til emneansvarlig/underviser
  • Sjekk timeplanen og canvas for oppdatert oversikt over undervisning.
 • Muntlig eksamen skal gjennomføres digitalt ut høstsemesteret.
 • Praktisk metodisk eksamen kan gjennomføres som planlagt.

I tillegg så stenger NIH svømmehallen og treningssenteret for all aktivitet som ikke er timeplansfestet undervisning/eksamen. Det betyr at treningssenteret og svømmehallen ikke lenger er åpent for egentrening for studenter og ansatte. Alle fritidsaktivieteter i regi av GiGass og NIHI må avlyses ut november i tråd med nye retningslinjer frå Oslo kommune.

Vi ønsker samtidig å presisere at campus er åpen for studenter selv om mye undervisning nå gjennomføres digitalt.

 

Nyhetssak 28.10.20

NIH strammer inn retningslinjene for gjennomføring av undervisning som følge av nye anbefalinger fra Oslo kommune  

UH-sektoren oppfordres til å gjennomføre undervisning digitalt hvor dette er praktisk mulig. Beredskapsledelsen ved NIH har med bakgrunn i denne klare anbefalingen besluttet stramme inn omfanget av undervisning med fysisk oppmøte på NIH. Følgende justering av undervisning med fysisk oppmøte gjøres gjeldene fra mandag 2. november:

 1. All teoretisk undervisning uten obligatorisk oppmøtekrav skal gjennomføres digitalt
 2. All praktisk undervisning (aktivitetsundervisning, friluftsliv, lab etc.) med obligatorisk oppmøtekrav gjennomføres som planlagt med fysisk oppmøte på NIH
 3. Teoretisk undervisning med obligatorisk oppmøtekrav gjennomføres som planlagt

Vi understreker at Campus er åpen for studenter på alle studieprogram.

Planlagt teoretisk undervisning uten krav om obligatorisk oppmøte vil gjøres om til digital undervisning. Timeplanen vil bli oppdatert før helgen og du må følge med på informasjon fra emneansvarlig/foreleser i Canvas.

Nyhetssak 27.10.20

Byrådet i Oslo og regjeringen la i går fram innstramminger av smitteverntiltak.

På NIH vil følgende gjelde fra når det er praktisk mulig å gjennomføre og senest innen 28. oktober:

 • Det er nå påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand. Dette gjelder også på NIHs campus dersom ansatte og studenter ikke kan opprettholde minst én meter avstand.
 • SiO vil fra og med torsdag 29. oktober kreve munnbind for alle som skal handle eller oppholde seg i kantina. Dette betyr at både ansatte og studenter må ha munnbind tilgjengelig.
 • Anbefalt bruk av munnbind ved praktisk undervisning. Undervisere vil få utdelt munnbind, studentene må ta med egne.
 • Alle ansatte skal, hvis stillingens ansvar og innhold gjør det praktisk mulig, arbeide hjemmefra. Ledelsen vil ut fra behov være til stede på NIH i en viss utstrekning.
 • Møter gjennomføres digitalt.
 • Vi innfører bruk av adgangskort for å komme inn på biblioteket og masterlesesalen som en hjelp ved eventuell smittesporing.
 • Anlegget inkludert treningssenter, svømmehall og bibliotek holdes åpent.

Onsdag 28. oktober skal statsråden ha møte med utdanningsinstitusjonene. Det kan komme andre tiltak knyttet til digital undervisning i etterkant av dette møtet.

NIH kommer med en sterk henstilling til alle studenter om å gjøre seg kjent med smittevernstiltakene som gjelder nasjonalt og skjerpede tiltak for Oslo.

Alle studenter bes gjøre seg kjent med og følge opp øvrige tiltak som framkom på gårsdagens pressekonferanser:

 

Nyhetssak 24.9.20
Studenter og ansatte ved studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing

SiO Helses teststasjoner er lokalisert på Blindern og OsloMet. Studenter og ansatte ved alle studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing.

Testingen på Blindern foregår ute på Fredrikkeplassen. På OsloMet har vi en mobil teststasjon for testing mandag, onsdag og fredag. Teststasjonene er tydelig merket og lette å kjenne igjen.

Ved manglende ledig time, kan man også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon. SiO Helses teststasjoner er et supplement til Oslo kommunes testtilbud.

Les mer på SiO.no ->

Influensavaksine

Som følge av nye retningslinjer fra helsemyndighetene er influensavaksinen i år forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember.

Vi har lagt ut oppdatert informasjon her...

Kontakter

Dersom du er student på NIH og har spørsmål for eksempel om hvordan koronaviruset innvirker på studier, send e-post til ses@nih.no.