Info - Studenter

OPPDATERT 15. juni Campus vil åpnes opp for alle studenter fra mandag 18. mai. Treningssenteret holdes stengt til semesterstart.

Student leser i bibliotek
Foto: Pexels/Polina Zimmerman
 1. Mandag 18. mai åpner deler av bygget NIH-studentene slik at de  som ønsker kan forberede seg til eksamen og opprettholde studieprogresjon på campus. Studenter vil komme inn i bygget med sine adgangskort i åpningstiden.
 2. NIH treningssenter holdes dessverre forsatt stengt fordi senteret er ubemannet og NIH ikke har kapasitet til å følge de strenge smittevernreglene med ekstra renhold og jevnlig tilsyn.
 3. All undervisning ut semesteret skal skje digitalt og uten fremmøte på NIH.
 4. De aller fleste vurderinger ut semesteret skal gjøres digitalt. Enkelte praktisk-metodiske eksamener for 3. års bachelorstudenter TCI skjer ved fysisk oppmøte på NIH.
  Når det gjelder muntlig eksamen, vil det være valgfritt for masterstudentene om de ønsker å møte opp fysisk eller gjennomføre eksamen digitalt.
 5. Det er ikke aktuelt å utsette undervisning og/eller vurderinger ved å forlenge semesteret, eller ved å utsette noe til høsten.
 6. Masterstudentene kan denne våren velge på oppmeldingsskjemaet om de vil levere masteroppgaven til ordinær frist 5. juni (litt utvidet i år), eller om de vil levere til utsatt frist 30. juni.
 7. Bibliotek er åpent (åpningstider) for selvbetjent utlån på hverdager.
  Alle felles PCer og arbeidsplasser på biblioteket vil inntil videre være sperret.

  Ordningen med utlån av takeaway-bøker vil fortsette for studenter som ikke har mulighet til å komme til NIH. Det er nå  mulig med fjernlån/utveksling av materiale med andre bibliotek. Les mer på bibliotekets nettsider

 8. Uteanleggene er gjenåpnet for trening  og utleie (kunstgressbanen, friidrettsbanen, kastbanen, tennisbanene)
 9. Studenter kan komme for å tømme sine garderobeskap fra og med mandag 4. mai.
  Siste frist for tømming er tirsdag 30. juni. Dette kan gjøres på virkedager kl. 10.00- 18.00. Ta kontakt med servicetorget for å slippe inn i garderobene.


NIH følger opp presiseringer fra Kunnskapsdepartementet om at institusjonenes oppgave fremover er å sikre at studentene kan oppnå normal studieprogresjon selv om situasjonen er svært krevende.

Ta kontakt med Studieseksjonen om du har spørsmål. Send mail til ses@nih.no

Oppdateringer: Følg med i Canvas

Tiltakene mer i detalj

 • All undervisning med fysisk oppmøte på NIH avlyses midlertidig fra og med 13. mars
 • Fra torsdag 12. mars kl. 18:00 er hele campus stengt for alle studenter. Dette innebærer også kantine, bibliotek og lesesal.
 • All undervisning med fysisk oppmøte på NIH avlyses midlertidig fra og med 13.3.2020 
 • Fra mandag 23. mars skal undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Hvis dette ikke er mulig, skal undervisningen avlyses. Dette gjelder fram til etter påske (til og med mandag 13. april). Ny vurdering vil bli gjort før påske
 • Ordinære regler for deltakelse på obligatorisk undervisning er inntil videre satt til side
 • Studenter som er i praksis fortsetter ut praksisperioden og skal følge de rådene og retningslinjene som gjelder på praksisstedet
 • Alle ordinære skoleeksamener våren 2020 omgjøres til hjemmeeksamener. Studentene skal sikres en vurdering som er upartisk og faglig betryggende, selv om eksamensformen vil være annerledes enn det som står i emneplanen. Det sendes ut informasjon direkte til berørte studenter hvis planlagte eksamensdatoer endres.
 • Studenter får oppdatert informasjon om alternative undervisningsformer fra emneansvarlige på canvas i løpet av uke 12

Oppdateringer

Kontakter

Dersom du er student på NIH og har spørsmål for eksempel om hvordan koronaviruset innvirker på studier, send e-post til ses@nih.no.
Oppdateringer ellers sendes ut via Canvas.

Annet

Hvordan unngå smitte (helsenorge.no)

Reiseråd – se også helsenorge.no