Bruk og leie av anleggene på NIH

OPPDATERT 11.mai - Vi åpner opp for utleie av innendørs lokaler i løpet av uke 20. Uteanleggene (kunstgressbane, friidrettsbane, kastbane og treningspark) på NIH er åpne for trening og aktivitet i tråd med myndighetenes smittevernregler.

Svømmehall på NIH
Foto: NIH
Rød beredskap
Fra og med 23. mars er NIH i såkalt "grønn beredskap". Det betyr at vi er i en fase av denne krisen som ikke lenger er virksomhetskritisk. Hvis situasjonen skulle endre seg, for eksempel hvis mange ansatte blir syke, vil nivået endres tilbake til gult eller rødt.

Når kommuneoverlegen og idrettskretsen er enige om smittevernreglene for Oslo- idretten og vi er klare til å følge disse, åpner vi opp for utleie av innendørs lokaler. Det skjer forhåpentlig i løpet av uke 20. Leietakere vil selv være ansvarlige for at smittevernregler overholdes. Inntil videre åpner vi IKKE opp garderober. Leietakere vil bli kontaktet av NIH Utleie.

NIHs svømmehall er tømt for vann og vil ikke åpnes før i august.

Uteanlegg åpnes

I tråd med hva Oslo kommune har besluttet, har også NIH fra 1. april åpnet sine uteanlegg (fotball- og friidrettsbane, kastbane og treningsparken). Alle som benytter anleggene må  overholde smittevernstiltak.

Mandag 20. april åpner kunstgressbanen opp for utleievirksomhet.   

Campus gjenåpnes gradvis 

Fra torsdag 12. mars til uke 20 har campus vært stengt.

I tråd med føringer fra myndighetene, vil vi fra onsdag 13. mai åpne opp for NIH-studenter på 2. år master og 3. år bachelor. Fra denne dagen vil bibliotek, lesesaler, kantine, grupperom i sentralbygget, samt stillerom være tilgjengelig i tidsrommet fra kl. 1000 – 1800. Studenter vil IKKE ha tilgang til å benytte treningsfasiliteter eller garderober.

Åpning av treningssenter og øvrige treningslokaler/saler vil skje i tråd med øvrige åpninger i Oslo kommune.  Vi vil komme tilbake med informasjon om når det kan skje.

Sentralbordet er fra 13. mai betjent mellom 0800 - 1545.

Seminarer, møter, disputaser

De samlingene som gjennomføres, foregår uten publikum eller via Skype eller liknende.

Mer info: Se under hvert arrangement...

Svømmeskolen

Det blir ikke kurs i vårsemesteret. Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon om videre kurs. 

Har du betalt? Vi kommer tilbake til hvordan refusjon vil foregå.