Bruk og leie av anleggene på NIH

OPPDATERT 1. mars 2021: NIH har åpnet for utleie og følger Oslo kommune sine råd og anbefalinger for smittevern

Svømmehall på NIH
Foto: NIH
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.

På bakgrunn av regionale føringer og anbefalinger gjennomfører vi fortløpende evalueringer av smitteverntiltakene. Justeringer kan derfor forekomme. Endringer formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik at god informasjonsflyt sikres . 

Endring som gjelder for vår utleievirksomhet etter Oslo kommunes pressemelding 28. februar, er følgende:

  • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes
  • I aldersgruppen 16 - 19 år kan det være maksimalt 10 stykker i samme treningsgruppe med 1 meters avstand.

Nyttige lenker