Bruk og leie av anleggene på NIH

OPPDATERT 10. august: Utendørs anlegg og innendørs lokaler er åpne for utleie og treningsaktivitet i tråd med myndighetenes smittevernregler. NIHs treningsenter holdes forsatt stengt for eksterne brukere.

Svømmehall på NIH
Foto: NIH

NIH følger smittevernreglene for Oslo- idretten. Leietakere vil selv være ansvarlige for at smittevernregler overholdes. Toaletter vil være åpne og det oppfordres til minst mulig bruk av garderober. 

NIH treningssenter holdes dessverre forsatt stengt fordi senteret er ubemannet og NIH ikke har kapasitet til å følge de strenge smittevernreglene med ekstra renhold og jevnlig tilsyn.

NIHs svømmehall åpnes i løpet av august.

Uteanlegg 

NIHs uteanlegg er åpne for bruk og utleie (fotball- og friidrettsbane, kastbane og treningsparken). Alle som benytter anleggene må  overholde smittevernstiltak.  

Campus tilgjengelig for ansatte og studenter 

 Adgangskort må benyttes for å komme inn i bygget.

Sentralbordet er betjent og kan kontaktes for å komme inn i bygget. 

Svømmeskolen

Se svømmeskolens nettsider