Bruk og leie av anleggene på NIH

NIH har begrenset utleie og følger Oslo kommune sine råd og anbefalinger for smittevern

Svømmehall på NIH
Foto: NIH
Ikon for gult nivå - utropstegn
NIH har gul beredskap.

På bakgrunn av regionale føringer og anbefalinger gjennomfører vi fortløpende evalueringer av smitteverntiltakene. Justeringer kan derfor forekomme. Endringer formidles på våre nettsider og i dialog med leietagere. Det er viktig at kontaktpersoner kommuniserer godt ut til sine aktive slik at god informasjonsflyt sikres . 

Se oversikt over gjeldende tiltak for utleie og covid-19 retningslinjer

Kontakt utleie