Bruk og leie av anleggene på NIH

OPPDATERT 15. juni: Utendørs og innendørs lokaler er åpne for utleie. Uteanleggene (kunstgressbane, friidrettsbane, kastbane og treningspark) på NIH er åpne for trening og aktivitet i tråd med myndighetenes smittevernregler. NIHs treningsenter holdes forsatt stengt.

Svømmehall på NIH
Foto: NIH

NIH følger smittevernreglene for Oslo- idretten. Leietakere vil selv være ansvarlige for at smittevernregler overholdes. Inntil videre åpner vi IKKE opp garderober. 

NIH treningssenter holdes dessverre forsatt stengt fordi senteret er ubemannet og NIH ikke har kapasitet til å følge de strenge smittevernreglene med ekstra renhold og jevnlig tilsyn.

NIHs svømmehall er tømt for vann og vil ikke åpnes før i august.

Uteanlegg åpnes

I tråd med hva Oslo kommune har besluttet, har også NIH fra 1. april åpnet sine uteanlegg (fotball- og friidrettsbane, kastbane og treningsparken). Alle som benytter anleggene må  overholde smittevernstiltak.

Mandag 20. april åpner kunstgressbanen opp for utleievirksomhet.   

Campus gjenåpnes gradvis 

Fra torsdag 12. mars til uke 20 har campus vært stengt.

I tråd med føringer fra myndighetene, er campus åpnet for studenter og ansatte med tilgang tilibliotek, lesesaler, kantine (ikke salg av mat og drikke), grupperom i sentralbygget, samt stillerom. Studenter og ansatte vil ikke ha tilgang til å benytte treningsfasiliteter eller garderober. Adgangskort må benyttes for å komme inn i bygget.

Sentralbordet er betjent.

Seminarer, møter, disputaser

De samlingene som gjennomføres, foregår uten publikum eller via Skype eller liknende.

Mer info: Se under hvert arrangement...

Svømmeskolen

Det blir ikke kurs i vårsemesteret. Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon om videre kurs. 

Har du betalt? Vi kommer tilbake til hvordan refusjon vil foregå.