Håndball: arbeidskrav i kamper og trening

Prestasjon i håndball består av flere ulike faktorer, som for eksempel spillernes tekniske og taktiske egenskaper, sosiale og psykologiske faktorer, og fysiske egenskaper. I håndball, som i andre lagidretter, er spillerne avhengig av et høyt nivå av fysiske egenskaper for å kunne utnytte sine tekniske og taktiske egenskaper gjennom hele kampen. Kunnskap om arbeidskravene i en idrett er viktig av flere grunner, blant annet er det viktig for å kunne planlegge å utføre hensiktsmessig trening.

-

Formell tittel

Håndball: arbeidskrav i kamper og trening - posisjonsspesifikke krav målt ved hjelp av integrert teknologi

Formål

I dette prosjektet skal arbeidskrav for håndballspillere, både trening og kamper, undersøkes.

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet gjennomføres i tre ulike deler. Den første delen inneholder overvåkning av landslagskamper. Her vil det undersøkes hvilke bevegelser som skjer på banene, og om det er forskjeller mellom de ulike spilleplassene. Det vil i tillegg undersøkes om utmattelse i løpet av kamper finner sted. Del to av prosjektet inneholder overvåkning av ulike treningsøvelser og kamper, for å kunne sammenligne intensiteten til de ulike øvelsene og kamper. I de to første delene av prosjektet vil spillerne være utstyrt med akselerometer, som måler intensiteten til spillerne.
I del tre av prosjektet skal det gjøres en validering av et innendørs posisjoneringssystem, til bruk i overvåking av idrettsutøvere. Dette vil gjøres spesifikt opp mot håndballbevegelser.