BodyPump og Personlig trening – endringer i muskelstyrke og kroppssammensetning

-

Formell tittel

BodyPump, personlig trening, muskelstyrke, kroppssammensetning

Formål

Hovedhensikten med dette prosjektet er å gjennomføre en randomisert kontrollert intervensjonsstudie for å se på styrkeeffekt og endring i kroppssammensetning for «ikke regelmessig trenende» kvinner mellom 18-65 år med en BMI over 25,0 etter 12 ukers trening med BodyPump, sammenlignet med en inaktiv kontrollgruppe. Studien vil også måle energiforbruket under én økt med BodyPump og èn økt med tradisjonell styrketrening. Samtidig vil prosjektet undersøke styrkeeffekt og endring i kroppssammensetning hos en gruppe som trener med, respektive uten, personlig trener

Prosjektbeskrivelse

Totalt 144 kvinner ble inkludert og randomisert til én av fire grupper; A) fellestrening med BodyPump, B) personlig trening, C) treningsveiledning, eller D) inaktiv kontrollgruppe. Den inaktive kontrollgruppen fortsatte sitt levesett som vanlig, og fikk tilbud om fellestreninger etter endt intervensjonsperiode og posttest. Ingen av gruppene skulle endre kostholds- eller andre levevaner under intervensjonsperioden.

Følgende målemetoder ble gjennomført ved pretest og posttest:

Styrkefremgang: 1RM test i knebøy og benkpress, samt submaksimale tester.

Kroppssammensetning: endring i kroppssammensetning (fettmasse og muskelmasse) ble målt med Inbody.

Energiomsetning: energiomsetningen før (hvileverdier) under og etter én treningsøkt med BodyPump ble registrert med indirekte kalorimetri (oksygenopptak).

Kapillærprøver ble tatt for å analysere blodstatus.

Spørreskjema som inneholdt spørsmål om demografiske data, subjektive opplevelser av egen kropp, motivasjon for trening, holdninger til fysisk aktivitet samt muskel- og skjelettplager.