Behandling av spiseforstyrrelser - en randomisert, kontrollert prospektiv studie

Spiseforstyrrelser omfatter anorexia nervosa, bulimia nervosa, overspisingslidelse eller uspesifikke varianter. Diagnoseovergripende fellestrekk er overbevisningen om betydningen av å kontrollere mat, kropp og vekt. Flertallet av mennesker med bulimi og overspisingslidelse i befolkningen søker ikke hjelp. For mange tar det 4-5 år før profesjonell

-

Formell tittel

Behandling av spiseforstyrrelser med fysisk aktivitet og kostveiledning

Formål

Det primære forskningsspørsmålet er hvorvidt kombinasjonen fysisk aktivitet og kostholdsrådgivning har større effekt enn kognitiv terapi alene og kontrollgruppe(“behandling som vanlig”)

Det sekundære forskningsspørsmålet er om det er gruppeforskjeller med hensyn til brukertilfredshet og direkte/indirekte kostnader.

Prosjektbeskrivelse

Deltagere rekrutteres fra fastleger, sosiale medier og medieomtaler, og vil inkluderes fortløpende etter screeningintervju. Deltagere randomiseres til 3 ulike deltagergrupper (kognitiv terapi, fysisk aktivitet og kostholdsveiledning, eller kontrollgruppe som går til fastlege oppfølging), og deltar på et 20 ukers gruppeterapi program med ukentlige terapitreff på 90 minutter og hjemmeoppgaver relatert til behandlingsgruppe. Etter de 20 behandlingsukene gjøres det oppfølginger ved 6 mnd og 36 mnd.

Mer informasjon om prosjektet på blogspot.