Ung & aktiv

Gjennom 12 uker fulgte 75 overvektige ungdommer et nettbasert aktivitetsprogram.

Riiser, Kirsti
stipendiat

Sølvi Helseth, Phd, Professor, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
hovedveileder

Ommundsen, Yngvar
biveileder

Knut Løndal, Phd, Dosent, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
biveileder

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Young & Active –meningsfylt fysisk aktivitet for å øke fysisk form og helserelatert livskvalitet hos ungdom med overvekt og fedme

Formål

Den overordnede hensikten med prosjektet har vært å utvikle og evaluere effekten av en internettbasert intervensjon for å motivere ungdom (13-15 år) med overvekt til å øke selvbestemt fysisk aktivitet for å bedre fysisk form og øke helserelatert livskvalitet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet anvendte ulike metoder i to faser. I den første fasen ble internettprogrammet “Young & Active” systematisk utviklet basert på eksisterende forskning og et teoretisk rammeverk og i samarbeid med brukerrepresentanter. Programmet inneholder blant annet muligheter for å planlegge og loggføre fysisk aktivitet i tillegg til å tilby skreddersydd ukentlig trenings- og aktivitetsveiledning. For å øke brukervennligheten ble ungdom også involvert i sekvensiell brukertesting av programmet. I den andre fasen ble det gjennomført en etisk evaluering av intervensjonen. Videre ble et utvalg på 120 ungdommer med overvekt/fedme rekruttert via skolehelsetjenesten til en kontrollert studie. Først ble baselinedata fra hele utvalget analysert for å se på sammenhengene mellom studiens hovedvariabler. Deretter evaluerte vi effekten av intervensjonen etter 12 ukers bruk.

Resultat

Resultatene fra utvikling og brukertesting viser at internetintervensjonen ble godt mottatt blant representanter fra brukergruppen:
http://www.researchprotocols.org/2013/1/e7/

Den etiske evalueringen argumenterer med at intervensjonen kan forsvares basert på hvordan den tilbyr ungdommene skreddersydd, autonomistøttende veiledning: http://nej.sagepub.com/content/22/2/237

Analyser av baselinedata viser at aerob fysisk form er positivt relatert til helserelatert livskvalitet i dette utvalget av ungdom med overvekt og at denne sammenhengen er mediert av selvbestemt motivasjon for fysisk aktivitet og trening:
http://sjp.sagepub.com/content/42/8/766.abstract

Den kontrollerte studien viser at etter 12 uker hadde «Young & Active» positiv effekt på fysisk form, helserelatert livskvalitet og kroppsmasse hos intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen:
http://www.plosone.org/article/authors/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0114732

Les hele rapporten

Last ned fra Brage