Ung & aktiv

Gjennom 12 uker fulgte 75 overvektige ungdommer et nettbasert aktivitetsprogram.

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Young & Active –meningsfylt fysisk aktivitet for å øke fysisk form og helserelatert livskvalitet hos ungdom med overvekt og fedme

Formål

Den overordnede hensikten med prosjektet har vært å utvikle og evaluere effekten av en internettbasert intervensjon for å motivere ungdom (13-15 år) med overvekt til å øke selvbestemt fysisk aktivitet for å bedre fysisk form og øke helserelatert livskvalitet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet anvendte ulike metoder i to faser. I den første fasen ble internettprogrammet “Young & Active” systematisk utviklet basert på eksisterende forskning og et teoretisk rammeverk og i samarbeid med brukerrepresentanter. Programmet inneholder blant annet muligheter for å planlegge og loggføre fysisk aktivitet i tillegg til å tilby skreddersydd ukentlig trenings- og aktivitetsveiledning. For å øke brukervennligheten ble ungdom også involvert i sekvensiell brukertesting av programmet. I den andre fasen ble det gjennomført en etisk evaluering av intervensjonen. Videre ble et utvalg på 120 ungdommer med overvekt/fedme rekruttert via skolehelsetjenesten til en kontrollert studie. Først ble baselinedata fra hele utvalget analysert for å se på sammenhengene mellom studiens hovedvariabler. Deretter evaluerte vi effekten av intervensjonen etter 12 ukers bruk.

Resultat

Resultatene fra utvikling og brukertesting viser at internetintervensjonen ble godt mottatt blant representanter fra brukergruppen:
http://www.researchprotocols.org/2013/1/e7/

Den etiske evalueringen argumenterer med at intervensjonen kan forsvares basert på hvordan den tilbyr ungdommene skreddersydd, autonomistøttende veiledning: http://nej.sagepub.com/content/22/2/237

Analyser av baselinedata viser at aerob fysisk form er positivt relatert til helserelatert livskvalitet i dette utvalget av ungdom med overvekt og at denne sammenhengen er mediert av selvbestemt motivasjon for fysisk aktivitet og trening:
http://sjp.sagepub.com/content/42/8/766.abstract

Den kontrollerte studien viser at etter 12 uker hadde «Young & Active» positiv effekt på fysisk form, helserelatert livskvalitet og kroppsmasse hos intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen:
http://www.plosone.org/article/authors/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0114732

Les hele rapporten

Last ned fra Brage