Visuell persepsjon i elite fotball

Formell tittel

Visuell persepsjon i elite fotball

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan de beste fotballspillerne henter inn informasjon under spill 11 mot 11

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av tre datainnsamlinger der en blir gjort med eye-tracking teknologi, mens de to andre blir gjort med videoobservasjon.