Verdier i norsk idrett

-

Formell tittel

Verdier i norsk idrett

Formål

Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress, spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell. 

Prosjektbeskrivelse

Til tross for at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en verdibasert organisasjon, finnes det svært lite forskning omkring hvilke verdier ledere, ansatte og frivillige mener er viktige, og hvordan man forholder seg til verdiene i det daglige. Også internasjonalt er det svært få studier, om noen, av hvilke holdninger og verdier aktører i idrettsorganisasjoner mener at definerer idrettsorganisasjoner. Studien vil være kvantitativ, hvor et utvalg på 3000 respondenter vil bli invitert til å svare på hvilke holdninger og verdier de mener definerer norsk idrett.

Utvalget er mer presist ansatte og tillitsvalgte i alle særforbund og idrettskretser, særkretsene/-regionene i de 8 største særforbundene, idrettsstyret, ansatte i NIFs sentraladministrasjon, 4-5 idrettsråd i alle landets fylker, ansatte på Olympiatoppen og et utvalg toppidrettsutøvere. Datainnsamlingen vil bli gjennomført av Ipsos MMI, og tidspunkt for gjennomføringen er stipulert til desember 2016 – januar 2017.

Studien vil resultere i en rapport til NIF og Antidoping Norge. I tillegg vil det skrives flere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor fagfeltene idrettsfilosofi, idrettssosiologi og sport management.