Vektregulering og eliteutøvere

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Acute and long-term weight loss and weight gain in elite athletes: influences on body composition and performance

Formål

1) Man ønsker å undersøke om det er mulig å beholde muskelmassen og styrken i en vektreduksjonsperiode og langtidseffektene av vektreduksjon.
2) Man ønsker å se om utøvere som får kostveiledning under en vektøkningsperiode har større sannsynelighet for å oppnå sitt vekt mål både rett etter intervensjonen og 6 og 12 måneder etter avsluttet intervensjon.

Prosjektbeskrivelse

Utøvere blir randomisert inn i to ulike intervensjoner. I vektøkningsstudien er det en gruppe som får kostveiledning, den andre gruppen spiser ad libitum, begge grupper trener likt. I vektreduksjons studien skal utøvere gå ned med to ulike hastigheter for å se hva som påvirker muskelmasse og prestasjon mest negativt. Prestasjonstester, blodprøver og DEXA blir tatt før og etter intervensjonen.
 

Resultat

1) Det er mulig å bevare og øke muskelmasse og prestasjon etter en vektreduksjonsperiode. Den sakte vektreduksjonen på 0,5 kg per uke viste seg å være signifikant bedre enn 1 kg per uke i forhold til muskelmasse og prestasjon.
2) Guidet vektøkning viste bedre resultater i forhold til ønsket vekt, spesielt over tid.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage