Vekst, modning og trening i puberteten

En viktig egenskap for å prestere godt i flere idretter er god kondisjon (maksimalt oksygenopptak). I puberteten vet vi at utvikling av kondisjon blant jenter og gutter har sammenheng med vekst og kroppslig modning. Selv om mange barn i denne perioden trener svært mye, er det ikke tilstrekkelig godt kjent hvordan treningsmengde- og intensitet påvirker kondisjon utover naturlig vekst og modning. Det er derfor vanskelig å fastslå i hvilken grad utvikling av kondisjon skyldes naturlige tilpasninger fra vekst og modning, eller trening og fysisk aktivitet.

-

Formell tittel

Vekst, modning og trening i puberteten

Formål

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan kondisjonen utvikler seg gjennom puberteten, både hos barn som allerede trener mye og barn som trener mindre.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet skal vi følge en gruppe med barn i 12-13 års alderen over en periode på to år.  Noen av barna er svært fysisk aktive og trener mye, og noen er mindre fysisk aktive. I perioden skal vi gjennomføre en 8-ukers treningsintervensjon, der en gruppe skal trene mer kondisjonstrening enn den andre gruppen. Målet vårt er å bedre forstå hvordan barn i denne alderen responderer på kondisjonstrening, og videre kunne forklare de fysiologiske mekanismene som ligger bak en evt. økning i kondisjon.