Variasjoner i repons av intervensjon med styrketrening og ketogen diett

-

Formell tittel

Variasjoner i repons av intervensjon med styrketrening og ketogen diett

Formål

Variasjoner i repons av intervensjon med styrketrening og ketogen diett.
Vi ønsker å vurdere faktorer som kan være knyttet til effekt og/eller mangel på effekt i denne studien.

Prosjektbeskrivelse

Vi har utført et prosjekt med en intervensjon med styrketrening og ketogen diett. I gruppen på diett hadde intrervensjonen stor effekt men med betydelige individuelle variasjoner. Vi ønsker å se på eventuelle assosierte faktorer som kan bidra til å forklare disse variasjonene.

Resultat

Artikkel: Resistance training in overweight women on a ketogenic diet conserved lean body mass while reducing body fat.