Utvikling av unge utøvere

Elsa Kristiansen
prosjektleder

-

Formell tittel

Understanding the development of young athletes in the context of elite sports

Formål

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge det komplekse nettverket av ulike aktører (som hjem, skole, klubb, forbund), og hvordan forholdet mellom disse aktørene påvirker utviklingen av unge idrettsutøvere.

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet har tre faser i datainnsamling. Første fase er å innhente kunnskap om de ulike aktørene og deres roller ved å intervjue nøkkelpersoner i talentutvikling. Andre fase er å se nærmere på ulike (idretts)skoler/toppidrettslinjer – og sammenligne hva som tilbys elever i videregående skole i Norge og Canada. I siste fase ønsker vil fokus være på konkurransekonteksten – spesielt norske og canadiske utøvere gjennom to store konkurranser - og se hvilken betydning forberedelse og støtteapparat har for prestasjon.