Utvikling av ungdomsidretten

-

Formell tittel

Utvikling av ungdomsidretten - en evaluering

Formål

Utvikling av ungdomsidretten er et evalueringsprosjekt som Forskningssenter for barne-og ungdomsidrett gjør med bidrag fra Norges idrettshøgskole.

Kretser og særforbund skal i dette prosjektet utvikle modeller som kan hjelpe til å beholde flere ungdommer lengre innenfor den organisert idretten. skal evaluere prosjektene for Norges idrettsforbund (NIF)

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med at NIF fylte 150 år mottok de en jubileumsgave fra regjeringen til arbeid for å utvikle ungdomsidretten. Totalt 11.275.000 kroner fordeles til ulike særforbund, kretser og klubber og skal disponeres over en 4-års periode til utviklingsarbeid, som gir ny og viktig kunnskap om hvordan idretten kan utvikle aktivitetstilbudet og beholde flere ungdommer lengre innenfor den organisert idretten. Målet er å utvikle vellykkede modeller som enkelt kan overføres og implementers i klubbmiljøer.