Utvikling av øvelsesprogrammer for å påvirke sentrale risikofaktorer for skulderskader hos håndballspillere

En betydelig andel håndballspillere har skuldersmerter når de spiller håndball, og studier har vist at overbelastnings-problemene dominerer. Til tross for at det er vist en 28% reduksjon i forekomst av skulderplager hos håndballspillere som gjennomførte et skadeforebyggende oppvarmingsprogram, er det kun 30% av trenerne som vil bruke dette programmet. Hovedårsaken er at programmet tar for mye tid.

-

Formål

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et komprimert skadeforebyggende skulderprogram i håndball.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet baseres på tre hovedstudier med følgende formål:

  • Å undersøke om det tidligere benyttede skadeforebyggende program for skulderskader i håndball, påvirker risikofaktorene nedsatt utadrotasjonsstyrke og nedsatt innadrotasjonsbevegelighet i dominant skulder.
  • Å utvikle et komprimert, målrettet øvelsesprogram for å påvirke risikofaktorene for skulderskader i håndball, utadrotasjonsstyrke og innadrotasjonsbevegelighet, hvilket innebærer øvelsesutvalg, dosering, hyppighet og kriterier for progresjon for håndballspillere.
  • Å undersøke om det nye øvelsesprogrammet påvirker de nevnte risikofaktorer.

Prosjektbeskrivelse:

Studie 1:
Det vil bli gjennomført en randomisert kontrollert studie på U16-18 håndballspillere, kvinner og menn, 3 lag i intervensjonsgruppen og 3 lag i kontrollgruppen. Intervensjonsgruppen vil gjennomføre treningsprogrammet 3 ganger i uken i 18 uker. Styrke- og bevegelighetstesting vil foretas før, under og etter intervensjonen. Registrering av skulderplager vil gjøres ukentlig via spørreskjema.

Studie 2:
Utvikling av øvelsesprogram gjøres på bakgrunn av data fra den foregående RCT'en, nylige systematiske oversikter på øvelser for å øke utadrotasjonsstyrke og innadrotasjonsbevegelse, samt en modifisert Delfi-undersøkelse. Ekspertgruppen vil bestå av fysioterapeuter, styrketrenere, forskere, håndballtrenere og –spillere fra forskjellige land.

Studie 3:
En ny randomisert kontrollert studie på U16-18 håndballspillere, kvinner og menn vil bli gjennomført for å teste om det nye øvelsesprogrammet påvirker de nevnte risikofaktorer.