Utholdende hurtighetstrening, 10 ukers treningsintervensjon

-

Formell tittel

Virkning av utholdende hurtighetstrening (repetert sprint) på fysiske prestasjonsparameter hos en gruppe elite junior fotballspillere

Formål

Man ønsker å undersøke hvordan en mye brukt treningsmetode blant eliteutøvere i friidrett (repetert sprint over 60 m) har innvirkning på hurtighetsutviklingen til unge lovende gutte- og  junior elitefotballspilleres gjennom en 10 ukers  treningsintervensjon.

Prosjektbeskrivelse

Trening av repetert sprint – 5x5x40 m utholdende løpshurtighets innvirkning på  maksimal løpshurtighet, styrke, spenst og aerob kapasitet blant unge talentfulle fotballspillere.