UngKan - oppfølging

En stor andel barn og ungdom oppfyller ikke anbefalingene for daglig fysisk aktivitet. Kunnskap om nivåer, longitudinelle trender og determinanter for fysisk aktivitet og stillesittende tid – samt deres relasjon til kardiometabolske risikofaktorer – er nødvendig for å informere fremtidige intervensjonsstrategier for primær forebygging av fedme og ikke-smittsomme sykdommer.

-

Formell tittel

Fysisk aktivitet, stillesittende tid og kardiometabolske risikofaktorer fra barndom til voksen alder

Formål

Hensikten med UngKan-oppfølging er å følge opp et lands-representativt utvalg for å undersøke:
1. Endringer i fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form fra barndom og inn i voksenlivet.
2. Korrelater og determinanter til fysisk aktivitet og stillesittende tid.
3. Longitudinell sammenheng mellom fysisk aktivitet og ulike mål på utvikling av overvekt og risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.

 

Prosjektbeskrivelse

Denne oppfølgingsstudien vil inkludere deltakere som var med i både UngKan1 (9 år) og UngKan2 (15 år), og som nå er mellom 21-23 år. Alle som takker ja til å delta vil deretter gjennomføre fastende blodprøver, antropometriske mål, DXA-scan, blodtrykk, test av fysisk form (gripestyrke og VO2maks), spørreskjemaer og objektiv registrering av fysisk aktivitet og stillesittende tid med akselerometer.