Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler

Idrettsutøveres bruk av prestasjonsfremmende midler er ikke et nytt fenomen. I løpet av de siste fire tiårene har det imidlertid vært en rask vekst i både ulovlig og lovlig bruk av prestasjonsfremmende midler som anabole steroider, EPO, kosttilskudd og proteintilskudd. Hvilke erfaringer og holdninger eksisterer blant unge ambisiøse utøvere knyttet til denne bruken?

Formell tittel

Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan unge og ambisiøse idrettsutøvere i en formativ fase i livet forhandler og handler når det gjelder prestasjonsfremmende stoffer i de sosiale og kulturelle sammenhenger de er en del av.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil ta i bruk ulike kvalitative metoder, mer konkret individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og observsjoner.