Unge voksne med funksjonshemming, fysisk aktivitet og motivasjon

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Unge voksne med funksjonshemming, fysisk aktivitet og motivasjon

Formål

Øke vår kunnskap om determinanter, motiver og deltakelse i fysisk aktivitet for voksne med funksjonshemming
Øke vår kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og fremmer deltakelse i fysisk aktivitet
Øke kunnskap om hvordan motivasjon kan endres gjennom deltakelse i et teoribasert og målrettet rehabiliteringsopphold
Utarbeide anbefalinger med tanke på tilrettelegging av fysisk aktivitet for unge voksne med funksjonshemming.

Prosjektbeskrivelse

Forskning indikerer at mennesker med funksjonshemming er noe mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig, men vi vet lite om årsaksforholdene. I hvilken grad er unge voksne med funksjonshemming fysisk aktive, hva hemmer og fremmer deltakelse og hva kjennetegner deres motivasjon for deltakelse i fysisk aktivitet?
Selve prosjektet består av 2 deler:
Del I fokuserer på hemmende og fremmende faktorer for aktivitet og deltakelse i forhold til hovedaksene i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Dette vil i hovedsak bli kartlagt gjennom en survey.
 
Del II innebærer en teoribasert intervensjon gjennom et opphold på Beitostølen Helsesportsenter for å øke motivasjonen for deltakelse i fysisk aktivitet.

Resultat

Prosjekt pågår og resultatene publiseres ved prosjektets slutt.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage