Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten

Strandbu, Åse
prosjektleder

Kari Stefansen , NOVA
prosjektmedarbeider

Gerd Marie Solstad, NOVA
prosjektmedarbeider

-

Formell tittel

Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten

Formål

Prosjektet undersøker unge idrettsaktives synspunkter om seksuell trakassering i idretten. Og deres oppfatninger av grensesituasjoner knyttet til kroppskontakt og intimitet i idretten. Datamaterialet er fokusgruppeintervjuer med unge idrettsstudenter. Datainnsamlingen handler ikke om egne erfaringer med trakassering. Deltakerne blir bedt om å diskutere og komme med synspunkter til filmer Norges idrettsforbund har laget om emnet.

Prosjektbeskrivelse

En artikkel fra prosjektet er publisert i vår i Sociology of sport studies, og to andre er godt i gang.

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA og NIH.