Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten

Strandbu, Åse
prosjektleder

Kari Stefansen , NOVA
prosjektmedarbeider

Gerd Marie Solstad, NOVA og NIH
prosjektmedarbeider

-

Formell tittel

Ungdommers syn på grensesituasjoner i idretten

Formål

Prosjektet undersøker unge idrettsaktives synspunkter om seksuell trakassering i idretten og deres oppfatninger av grensesituasjoner knyttet til kroppskontakt og intimitet i idretten. 

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet er det gjort fokusgruppeintervjuer med unge idrettsstudenter. I disse intervjuene har deltakerne blitt bedt om å diskutere og komme med synspunkter til filmer Norges idrettsforbund har laget om emnet. Datainnsamlingen handler ikke om egne erfaringer med trakassering.

Resultat

Stefansen, K.; Solstad, G. M.; Strandbu, Å.; Hansen, M. L. (2019). Young Athletes’ Perceptions of Coach-Athlete Sexual Relationships: Engaging with Competing Ethics. Sociology of Sport Journal E-first publication. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA og NIH.