Ungdom, idrett og organisering: Ungt lederskap ved store idrettsarrangement

Formålet med prosjektet er å øke forståelsen rundt ungt lederskap ved store idrettsarrangement i ulik organisatorisk setting.

-

Formell tittel

Ungdom, idrett og organisering: Ungt lederskap ved store idrettsarrangement

Formål

Formålet med prosjektet er å øke forståelsen rundt ungt lederskap ved store idrettsarrangement i ulik organisatorisk setting.

Prosjektbeskrivelse

Det er gjort lite forskning på ledelse av arrangement og enda mindre på ungt lederskap ved arrangement. Det vil bli gjort studier på hvordan unge ledere oppfatter sitt lederskap i ulike kontekster og hvordan de oppfatter at konteksten påvirker lederskapet. Videre vil ungt lederskap bli sammenlignet med lederskap utøvet av mer erfarne ledere.

Dette blir gjort gjennom å analysere lederskapet i praksis på Ungdoms OL/Youth Olympic Games (YOG) i Innsbruck, 13.-22. januar 2012 og på snowboard-VM i Oslo (World Snowboarding Championships, WSC), 10.-19. februar 2012. YOG og WSC har en ung arrangementsstab, men de to stabene operer i to forskjellige settinger, som forventes å påvirke lederskapet. Gjennom en sammenligning av disse arrangementene vil det være mulig å identifisere ulike aspekter ved ungt lederskap.  For å finne ut hva som kjennetegner ungt lederskap sammenlignet med lederskap utøvet av mer erfarne ledere, vil verdenscupen (WC) i skiflying i Vikersund 2013 bli brukt som et tredje case.