Å utvikle seg som lærerutdanner

-

Tid:

Sted: Aud Innsikt. Prøveforelesning: "Aligning beliefs and actions in teaching and teacher education".

Formell tittel

Å utvikle seg som lærerutdanner. En anvendelse av selvstudie-metodologien som pedagogikk for egen profesjonell utvikling: En rhizomatisk vurdering.

Formål

Dette doktorgradsprosjektet tok sikte på å styrke forskningen som belyser prosesser i en lærerutdanners profesjonelle utvikling. Hensikten var å undersøke min undervisnings- og forskningspraksis som lærerutdanner. Konkret betydde dette å undersøke prosessene til en lærerutdanners praksis, erfaringer, kontekster og kunnskapsutvikling. Det følgende forskningsspørsmål ble utviklet: “Hvordan forhandler en lærerutdanner sin undervisnings- og forskningspraksis som en del av hans profesjonelle utvikling?”

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet undersøkte en ny lærerutdanners undervisnings- og forskerpraksis med mål om å utvikle egne personlige pedagogiske ferdigheter og kunnskaper for å undervise lærerstudenter, og bli forskningsaktiv. Prosjektet involverte to sammenknyttede lag. Ett lag besto av gjennomføring og utforskning av fire lærerutdanningskurs (to fagligpraktiske kurs og to skolepraksiser) delt inn i fem faser. Data ble generert over en 17-måneders periode, og inkluderte video og lyd av min undervisning, min reflekterende dagbok, fokusgrupper og dybdeintervju med studentene, samt deres mappeinnleveringer. Det andre laget fokuserte på den faktiske forskningsprosessen. Data ble generert over den fireårige doktorgradsperioden og inkluderte lydopptak fra møter med mine veiledere.

Resultat

Dette doktorgradsprosjektet fremhever hvordan menneskelige elementer (dvs. lærerutdanneren, studentene, elevene, praksislærerne) og ikke-menneskelige elementer (dvs. det spesifikke innholdet, den nasjonale tradisjonen, og program- og kurstradisjonen) interagerte, og sammen produserte lærerutdannerens undervisnings- og forskningspraksis, og studentenes erfaringer fra skolepraksis.

Jeg foreslår en desentrert konseptualisering av lærerutdannere hvor de blir sett på som fremtredende figurer som, selv om de er påvirket av en rekke elementer, er engasjert i å kontinuerlig styre eller “orkestrere” praksis mot ønskede resultater.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage