Filosofiske perspektiver på bevegelser i idrett

Moe, Vegard Fusche
stipendiat

Breivik, Gunnar
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Understanding intentional movement in sport: A philosophical inquiry into skilled motor behavior