Overdreven aktivitet hos personer med anoreksia nervosa

-

Formell tittel

Tvangspreget fysisk aktivitet hos personer med anoreksi: en kvalitativ IPA studie.

Formål

I dette studiet utforskes tanker, følelser og erfaringer med tvangspreget fysisk aktivitet, samt hvilken mening og funksjon aktiviteten har for personer med alvorlig anoreksi.

Prosjektbeskrivelse

Data samles inn via semi strukturerte intervju og analyseres ved hjelp av Interpretative phenomenological analysis (IPA). I prosjektet inngår en psykomotorisk undersøkelse av kroppslige symptomer og uttrykk hos deltakerne. Deltakerne er personer som har en alvorlig spiseforstyrrelse og som er overaktive.