Treningssenterbransjen - en arena for folkehelse?

Av de som starter å trene på et treningssenter faller 40% til 65% fra innen få måneder etter oppstart. Vi ønsker derfor å belyse medvirkende årsaker til hvem som klarer, og ikke klarer å opprettholde trening over tid, slik at vi kan bli i bedre stand til å utvikle tiltak som får flere til å opprettholde et aktivt liv.

-

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Treningssenterbransjen – en arena for folkehelse?

Formål

Å kartlegge ulike faktorer som har betydning for hvorfor noen klarer, eller ikke klarer å opprettholde trening over tid.

Prosjektbeskrivelse

Totalt 250 deltakere (125 menn og 125 kvinner) fra 25 SATS ELIXIA sentre ble inkludert.
Følgende målemetoder ble gjennomført ved baseline og etter 3, 6 og 12 måneder:
Kroppssammensetning: Inbody
Maksimalt oksygenopptak: Balkeprotokoll til utmattelse på tredemølle
Maksimal muskelstyrke: 1RM i benpress og benkpress (smith-maskin)
Muskulær utholdenhet: xRM av 70% 1 RM i benpress og benkpress (smith-maskin)
Spørreskjema: Demografiske data, kosthold, barrierer og motiver for fysisk aktivitet, sosial støtte, kroppsbilde, selvtillit for trening, bruk og opplevelse av treningssenteret.

Resultat

Kun 37% trente regelmessig uavhengig av arena (på eller utenfor senteret) og kun 17% brukte senteret to ganger eller mer per uke det første året som treningssentermedlem. De som trente regelmessig rapporterte høyere skår på motiv som at “trening er lystbetont” og hadde en høyere mestringsfølelse når det gjaldt å holde seg til trening. Sosial støtte fra familie og venner ble også rapportert høyere hos regelmessig trenende. Våre resultater viser at de fleste nye medlemmer bruker treningssenteret uregelmessig og oppnår ikke en treningsvane. Det er derfor et behov for videre forskning som undersøker ulike effektive intervensjoner som kan bidra til at treningssentermedlemmer finner tid og interesse i å inkludere trening i deres hverdag.

Per dags dato er det publisert åtte artikler i internasjonale journaler med fagfellevurdering, flere artikler er under revisjon eller i skriveprosess. 
Link til artiklene med hovedfunnene:
Artikkel 1 
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4
Artikkel 5
Artikkel 6
Artikkel 7
Artikkel 8

Les hele rapporten

Last ned fra Brage