Treningssenterbransjen – en arena for folkehelse. Hvem, hva og hvorfor?

-

Formell tittel

Treningssenterbransjen – en arena for folkehelse?

Formål

Å kartlegge ulike faktorer som har betydning for hvorfor noen klarer, eller ikke klarer å opprettholde trening over tid.

Prosjektbeskrivelse

Totalt 250 deltakere (125 menn og 125 kvinner) fra 25 SATS ELIXIA sentre ble inkludert.
Følgende målemetoder ble gjennomført ved baseline og etter 3, 6 og 12 måneder:
Kroppssammensetning: Inbody
Maksimalt oksygenopptak: Balkeprotokoll til utmattelse på tredemølle
Maksimal muskelstyrke: 1RM i benpress og benkpress (smith-maskin)
Muskulær utholdenhet: xRM av 70% 1 RM i benpress og benkpress (smith-maskin)
Spørreskjema: Demografiske data, kosthold, barrierer og motiver for fysisk aktivitet, sosial støtte, kroppsbilde, selvtillit for trening, bruk og opplevelse av treningssenteret.