Totalbelastning i treningshverdagen til utøvere i Norges svømmeforbund

Formål

Den internasjonale olympiske komité har som mål at alle som jobber i den organiserte idretten skal jobbe for å utvikle sunne, kompetente og sterke unge utøvere, i tillegg til at utøverne opplever at det å delta i idrett er morsomt, inkluderende og noe de ønsker å fortsette med uansett den individuelles prestasjonsnivå (Bergeron et al., 2015).

Dette er vanskelig å få til for alle som deltar i idrett, og forskning viser at det å delta i idrett kan føre til at utøverne føler de ikke har det bra, de kan oppleve prestasjonsangst, fysisk og mental sykdom, belastningsskader, utbrenthet og i verste fall ønsker ikke utøverne å delta i idrett og fysisk aktivitet (Balish et al., 2014; DiFiori et al., 2014; Harwood et al., 2015; Johnston et al., 2018; LaPrade et al., 2016; Pankhurst & Collins, 2013; Pankhurst et al., 2013).

Det mangler imidlertid forskning, både nasjonalt og internasjonalt, når det kommer til å forstå utviklingen til utøvere over et lengre tidsperspektiv (Coutinho et al., 2016; Harwood et al., 2015; Johnston et al., 2018). Det er derfor viktig å gjøre studier for å nettopp kartlegge hvordan utøvere opplever totalbelastningen i idretten sin. Unge idrettsutøvere trenger å strukturere og organisere hverdagen sin godt for å oppleve en positiv prestasjonsutvikling. De skal prestere på flere arenaer; på skolen, i idretten, sosialt med venner og familie, og det er derfor viktig at utøverne balanserer hverdagen sin med tanke på treningsbelastning og restitusjon. Når denne balansen ikke er god, kan de oppleve både mentale og fysiske utfordringer, som igjen kan føre til en høyere risiko for både skade og sykdom. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om totalbelastningen utøverne opplever.

Prosjektbeskrivelse

Dette er problemstillinger i prosjektet:

  1. Hvordan opplever utøvere i Norges svømmeforbund sin egen totalbelastning?
  2. Hvilken sammenheng er det mellom utøvernes opplevelse av totalbelastning og deres restitusjon?

Utøvere som er over 16 år, som har lisens i svømmeforbundet og som i tillegg er aktive utøvere innen svømming, stup, synkron eller vannpolo inviteres til å delta. Det er frivillig å delta i prosjektet, og informasjon utøvere gir anonymiseres og behandles konfidensielt. Prosjektet er en prospektiv kohortstudie som skal gå over fem år, med datainnsamling en gang per år. Utøverne deltar ved å besvare en spørreundersøkelse i det nettbaserte programmet SurveyXact, som Norges idrettshøgskole har en databehandleravtale med. Spørsmålene fokuserer på mentale og fysiske faktorer, samt utøvernes erfaringer med skader og sykdom, relatert til totalbelastningen utøverne opplever i idretten.

Dette forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges svømmeforbund, som formidler informasjon om prosjektet og link til deltakelse til aktuelle utøvere i Norge.

Data fra prosjektet skal bidra til å kartlegge totalbelastningen utøvere i Norges svømmeforbund opplever. I tillegg vil data brukes til å validere internasjonale standardiserte spørreskjemaer på norsk. Avanserte statistiske analyser vil brukes i analysen av data (structural equation modeling (SEM), og f.eks. latent profile analysis, multilevel modeling techniques), og vi vil kunne se på sammenhenger mellom de ulike faktorene i datamaterialet og også analysere psykometriske egenskaper til spørreskjemaene i prosjektet.

Prosjektet følger vurderinger gitt av Norsk senter for forskningsdata (NSD), og er godkjent av Etisk komité for idrettsvitenskapelig forskning på mennesker ved Norges idrettshøgskole.

Resultat

Prosjektet vil resultere i vitenskapelige, internasjonale publikasjoner, samt presentasjoner for NSF og på vitenskapelige, internasjonale konferanser.