Elevers læring og utvikling på spesialiserte idrettsungdomsskoler

-

Formell tittel

Idrettselevers læring, psykososiale utvikling, helse og velvære, og idrettsrelaterte helseproblemer i idrettsklasser på ungdomstrinnet

Formål

Å gi muligheter for talentutvikling i skolen har blitt en populær tilnærming i utdanningssektoren. I Norge er det vanligste eksemplet å tilby talentutvikling i idrett. En ny, spesialisert sektor av norske ungdomsskoler tilbyr nå idrettsklasser til unge idrettsutøvere. Utdanningsdirektoratet har godkjent 23 slike spesialiserte ungdomsskoler med en total kapasitet på 4152 elever.

Hvorvidt (og hvordan) sportsklasser faktisk bidrar til bedre prestasjoner i idrett og skole, er uvisst. Å forstå hvordan hybridisering av skole og idrett påvirker ungdoms sosialiseringsprosesser gjennom de tidlige ungdomsårene, er et forskningsområde som må prioriteres. De få tilgjengelige studiene på dette emnet indikerer at velmente forsøk på å hjelpe idrettsutøvere til og lykkes i både idrett og skole kan være problematisk. Å håndtere disse vanskelige utfordringene er viktig på grunn av ansvaret, institusjonelt sett, for å sikre at spesielle idrettsklasser tilbyr unge mennesker bærekraftige karriereveier, og på grunn av presset ungdomsidrettsutøvere møter for å oppnå de samme generelle utdanningskvalifikasjonene som andre.

Hovedmålet med dette prosjektet er derfor å utforske sosialiseringsprosessene til idrettsutøvere i alderen 13-15 år i Norges spesialiserte ungdomsskoler. Vi er spesielt interessert i hvordan deltakelse i idrettsklasser på ungdomsskolen påvirker idrettsutøveres læring i idrett og skole, deres motivasjon og psykososiale utvikling, og deres helse og velvære. Det sekundære målet er å undersøke den sosiale bakgrunnen til elevene som går på spesialiserte idrettsungdomsskoler, og om enkelte grupper marginaliseres ut fra deres sosiale bakgrunn, kjønn eller etnisitet.

Prosjektet er delvis finansiert av Norsk forskningsråd