Tidlige bestemmelsesfaktorer for stillesittende atferd og fysisk aktivitet

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Tidlige bestemmelsesfaktorer for stillesittende atferd og fysisk aktivitet

Formål

Prosjektet skal gi økt kunnskap om tidlige bestemmelsesfaktorer for fysisk aktivitet og stillesittende tid i barneår, dvs. om rask vektøkning, temperament og sen motorisk utvikling i første leveår gir økt risiko for lavere fysisk aktivitetsnivå og økt stillesittende tid i 7års alder. Videre skal vi undersøke fysisk aktivitet og stillesittende tid sin rolle i den potensielle sammenhengen mellom disse tidlige bestemmelsesfaktorene og overvekt/fedme hos barn.

Det skal også gjennomføres en valideringsstudie på spørreskjema som er benyttet for å kartlegge fysisk aktivitet og stillesittende tid i MoBa-studien.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil bruke data fra en pågående populasjonsbasert kohortstudie, Mor og Barn undersøkelsen (MoBa), som gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI). MoBa er en studie om årsaker til sykdom hos mor og barn, og inkluderer over 100 000 svangerskap fra perioden 1999 til 2008. Mødre har blitt spurt om deltakelse i svangerskapsuke 18, og mor og barn er fulgt opp jevnlig med spørreskjemaer til barnet er 7 år.

I forlengelse av MoBa studien gjennomføres det nå en sub-kohort hvor 3500 barn, født i perioden juli 2002-desember 2003, er randomisert ut til ytterligere tester. Studien er en del av BraPust, og datainnsamling er forventet ferdig i desember 2014. Studien kartlegger blant annet objektiv mål på fysisk aktivitet og stillesittende tid og antropometri (høyde, vekt, midjemål og kroppssammensetning).  

I valideringsstudien vil spørreskjema som mødrene besvarer om barnets fysisk aktivitet og stillesittende atferd bli vurdert opp mot akselerometerdata. I tillegg vil vi måle barnets vekt, høyde, midjemål og søvnvaner. Målet er å rekruttere 40 barn mellom 6-8 år, og deres mødre. Deltakerne vil bli rekruttert gjennom e-poster, facebook og bekjente. Valideringsstudien vil bli gjennomført høsten 2014.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage